Co bank może zaoferować młodemu przedsiębiorcy? Sprawdź!

Trudno rozpocząć działalność gospodarczą, jeśli nie mamy wystarczającej ilości gotówki. Czy jednak właściciele nowych firm mogą skorzystać z kredytu dla przedsiębiorców? Przecież jeszcze nic mnie zarobili i wciąż są na minusie, więc nie mogą przestawić zaświadczenia o uzyskiwaniu dochodów, co jest jednym z warunków otrzymania kredytu. Czy banki mają dla nich jakieś propozycje?

Jakimi kryteriami się kierować wybierając kredyt dla przedsiębiorców?

Warunki otrzymania i uruchomienia pożyczki w dużym stopniu zależą od tego, na jaki cel wykorzystamy kredyt dla przedsiębiorców. W przypadku większej kwoty bank będzie wymagał szczegółowego rozliczenia się z wydatków. Jeśli pożyczka będzie zabezpieczona np. nieruchomością, otrzymamy większy kredyt, ale musimy być świadomi, że wiąże się to z dużym ryzykiem – jeśli biznes się nie uda, stracimy nie tylko firmę i pieniądze, lecz także nieruchomość, którą bank wystawi na licytację. Możemy więc starać się o pożyczkę bez dodatkowego zabezpieczenia, ale jeśli bank ma przyznać taki kredyt dla firm, będzie wymagał dodatkowych ubezpieczeń, by móc przedstawić nam ofertę kredytów – nie mamy bowiem historii kredytowej, więc trudno określić zdolność kredytową.

Na jakich warunkach można otrzymać kredyt dla przedsiębiorców?

Banki mają obawy przed pożyczaniem środków podmiotom gospodarczym o nieugruntowanej pozycji. Obecnie jednak można skorzystać z kredytu dla przedsiębiorców ze wsparciem rządowym, co stanowi dla banku dodatkowe zabezpieczenie. W takiej sytuacji bowiem wypłacalność przedsiębiorcy gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który pokrywa zadłużenie właściciela firmy, który nie będzie w stanie spłacać kredytu. Kredytobiorca będzie musiał spłacić zadłużenie bezpośrednio do BGK. Propozycje banków dla młodych firm w większości dotyczą kwot rzędu 10–20 tys. zł. Taką sumę start up powinien uzyskać bez większych problemów i bez zabezpieczeń majątkiem własnym. Bardziej skomplikowane może być otrzymanie kredytu w kwocie np. 200 tys. zł, ale i to nie jest niemożliwe. Wartość przyznanego finansowania będzie zależała od szeregu czynników, takich jak cel kredytu, branża oraz zabezpieczenia (np. w postaci nieruchomości, urządzeń/maszyn czy kontraktów). Każde finansowanie udzielane przez bank musi być odpowiednio zabezpieczone. Ponieważ nie mamy historii kredytowej, bank może prosić o zestaw pod hipotekę lub możliwość rekompensaty ewentualnych strat poprzez zajęcie majątku firmy (np. maszyn). Formą zabezpieczania kredytu jest także kaucja oraz blokada środków na rachunku bankowym. Istnieją także zabezpieczenia o charakterze osobowym, czyli gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie wekslowe, poręczenie według prawa cywilnego, cesja wierzytelności i inne. Wnioskując o kredyt trzeba złożyć wniosek kredytowy wraz z wymaganymi przez bank załącznikami, którymi są: zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na ZUS i US, biznesplan przedsięwzięcia, wpis do rejestru działalności gospodarczej, a także zaświadczenia o możliwości zabezpieczenia kredytu, np. hipoteka na nieruchomości

Chcąc zapewnić młodej firmie płynność finansową możemy wnioskować o kredyt dla przedsiębiorców, który będzie zastrzykiem gotówki. Przed podpisaniem umowy zapoznajmy się z jej warunkami, by brak odpowiednich dokumentów nie odebrał nam szansy na uzyskanie pożyczki. Tutaj więcej o kredytach dla firm: https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy/kredyty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here