Czym jest upadłość konsumencka i kiedy może być nam potrzebna

Upadłość konsumencka to temat mało znany i budzący kontrowersje. Kiedy ogłoszenie upadłości konsumenckiej może nam się przydać? Czy każdy może ją ogłosić? Co należy zrobić? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania w tym artykule.

Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się:

  • na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  • kto może ogłosić upadłość konsumencką
  • kiedy upadłość konsumencka może być dla nas korzystnym rozwiązaniem
  • jak ogłosić upadłość konsumencką

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być „nowym otwarciem” dla osób mających problemy z nadmiernym zadłużeniem, którego nie sposób spłacić. Jednak ta decyzja niesie za sobą różne konsekwencje i warto przemyśleć ją dokładnie.

Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to szansa dla osób z nadmiernym zadłużeniem, które nie są w stanie go spłacić. Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest całkowite oddłużenie osoby ogłaszającej. Jej wierzyciele nie mogą domagać się spłaty żadnych należności. Po ogłoszeniu upadłości majątek zadłużonego wchodzi w skład masy upadłościowej i zostaje przeznaczony na spłatę długów, podobnie jak część jego wynagrodzenia.

Pomimo ogłoszenia upadłości osoba ją ogłaszająca ma zagwarantowane środki do życia w ramach tzw. kwoty wolnej. Nie są licytowane rzeczy osobiste i niezbędne do pracy zarobkowej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna, która nie jest w stanie spłacać zadłużenia od 3 miesięcy, a suma zadłużenia przekracza wartość jej majątku. Jednak aby móc ogłosić upadłość konsumencką trzeba spełnić pewne warunki. Wniosek może złożyć wyłącznie osoba fizyczna. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą najpierw zamknąć firmę i wykreślić ją z CEiDG.

Postępowanie upadłościowe prowadzi sąd właściwy dla stałego miejsca pobytu osoby składającej wniosek o upadłość. Dlatego osoba chcąca ogłosić upadłość musi mieszkać w Polsce lub mieć tutaj majątek.

Upadłość konsumencka – jak przebiega procedura?

Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej polega na przeprowadzeniu postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości, postępowania upadłościowego oraz zatwierdzenia przez sąd planu spłaty zobowiązań lub ich umorzenia.

Najpierw trzeba złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Sądzie Upadłościowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Od grudnia 2021 r. postępowanie o upadłość toczy się elektronicznie poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Po jego pozytywnym rozpatrzeniu rozpoczyna się postępowanie upadłościowe. Podczas niego majątek dłużnika zostaje zlicytowany przez syndyka i przeznaczony na spłatę wierzytelności. Jeśli to nie wystarczy, ustalany jest plan spłaty wierzycieli lub sąd orzeka o umorzeniu zobowiązań.

Plan spłaty zadłużenia zostaje przedstawiony sądowi podczas rozprawy. Sąd może go zatwierdzić lub odrzucić, najczęściej w sytuacji gdy upadły nie jest w stanie go zrealizować. Sąd wtedy wyda decyzję o umorzeniu długów lub warunkowym umorzeniu długów.

Zakończeniem podstępowania upadłościowego jest zatwierdzenie planu spłaty wierzycieli. Dłużnik odzyskuje władzę nad majątkiem i realizuje plan spłaty. Gdy go zrealizuje zostaje oczyszczony z długów.

Ogłoszenie upadłości umarza wszelkie egzekucje komornicze toczące się przeciw osobie. Wstrzymuje również narastanie zadłużenia, ponieważ przestają być naliczane odsetki od pożyczek i kredytów (z wyjątkiem kredytu hipotecznego).

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie dotyczy umorzenia zadłużenia z tytułu zaległych alimentów, rent z tytułu odszkodowania, grzywien sądowych, odszkodowań wynikających z przestępstwa lub wykroczenia.

Co jeszcze warto wiedzieć o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Zastanawiając się nad złożeniem wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej miejmy na uwadze, że uwolnienie się od długów ma swoją cenę. Jest nią czasowa utrata kontroli nad swoim majątkiem i wynagrodzeniem z pracy do momentu zakończenia postępowania upadłościowego.

Długość trwania postępowania upadłościowego zależy od wielu czynników. Samo rozpatrzenie wniosku może trwać około 3-4 miesiące. Likwidacja majątku od kilku miesięcy do kilku lat w bardzo skomplikowanych przypadkach (majątek trudno zbywalny).

Koszt ogłoszenia upadłości nie jest duży. Opłata za sam wniosek wynosi 30 zł, a ustanowienie pełnomocnictwa to dodatkowe 17 zł. Największym kosztem postępowania jest wynagrodzenie syndyka ale regulowane jest z masy upadłości. Wynosi ono od 1/4 do wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Kosztem jest także wynagrodzenie prawnika, z którego usług możemy skorzystać. Średnie wynagrodzenie Adwokata w 2024 roku przy takiej sprawie zaczyna się od 4000 do nawet kilkunastu tysięcy PLN. Jego ostateczna wysokość zależy od skomplikowania sprawy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here