System andon

Każdy proces produkcyjny, aby był najbardziej efektywny musi jak najsprawniej działać. Aby osiągnąć bezproblemową i prawie nieprzerwaną pracę najlepiej wykryć błąd lub awarię w jak najszybszym czasie. Właśnie takie możliwości daje system andon.

Czym jest system andon?

Andon jest jednym z głównych narzędzi nieumożliwiających sprawną realizację zasady Jidoka. System został zapoczątkowany przez firmę Toyota, a obecnie jest częścią składową Lean Production.

Słowo „andon” w tłumaczeniu z języka japońskiego można rozumieć jako sygnalizator. Głównym celem wprowadzenia i używania systemu jest sprawienie, że operator może natychmiast poinformować o zaistniałym błędzie. Wynika to z kontroli zgodności działań z wyznaczonymi standardami pracy.

Jak działa system andon?

System andon pozwala na wizualną komunikację poprzez użycie sygnałów świetlnych. Główną składową systemu jest tablica informacyjna, na której za pomocą sygnałów świetnych, muzyki i tonów wskazuje się miejsce wystąpienia nieprawidłowości w procesie produkcyjnym. Dzięki temu występuje możliwość zatrzymania całego procesu produkcyjnego w momencie wystąpienia defektu. Andon dokładnie wskazuje miejsce wystąpienia alertu oraz może doprowadzić do opisu sytuacji, w której wystąpił problem.

Korzyści z użytkowania systemu

Użytkowanie systemu andon pozwala na szybkie i skuteczne reagowanie na powstałe błędy i defekty. Dzięki temu wszystkie materiały produkcyjne są lepiej i efektywniej wykorzystywane . Korzyścią z tego płynącą jest to, że dochodzi do znacznego zmniejszenia kosztów eliminowanych wadliwych i uszkodzonych wyrobów, czyli utylizacji odpadów produkcyjnych.

Niestety wzrastają koszty przestoju innych ogniw produkcji, które są związane z natychmiastowym zatrzymaniem linii produkcyjnej w określonym punkcie awarii. Chcąc uniknąć takich przestojów modyfikuje się system poprzez podzielenie całej linii produkcyjnej na kolejne segmenty z buforami. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na dalszą procę linii montażowej, aż do momentu przeniesienie elementu z defektem na kolejne stanowisko. Czas ten pozwala liderowi zespołu na znalezienie rozwiązania i zniwelowanie szkodliwych elementów.

Zastosowanie systemu andon pozwala na sprawną pracę produkcji i gwarantuje znacznie wyższe zyski niż w przypadku braku stosowania systemów. Szybki czas zarejestrowania defektu pozwala na szybsze odnalezienie przyczyny i efektywniejszą produkcję.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Signalo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here