Jakość jest niezmiernie ważna w każdej organizacji. Dbanie o nią przekłada się na dłutorwały sukces firmy. System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015 pozwala organizacji zwiększyć efektywność działań oraz poprawić wyniki finansowe. Kluczowymi elementami tego systemu są nie tylko narzędzia, procedury i procesy, ale przede wszystkim ludzie i relacje między nimi.

Zasady normy ISO 9001:2015

Warto wiedzieć, że system zarządzania jakością opiera się na kilku podstawowych zasadach:

  1. Orientacja na klienta –  głównym celem organizacji powinno być jak najlepsze poznanie klienta i doskonałe zaspokojenie jego potrzeb
  2. Przywództwo – to sztuka motywowania zwykłych ludzi do osiągania niezwykłych rzeczy, dlatego kierownictwo w firmie jest niezmiernie ważne
  3. Zaangażowanie pracowników – jest konieczne, aby osiągnąć sukces, dlatego niezbędne jest odpowiednie motywowanie do pracy
  4. Podejście procesowe – to stosowanie procesów, które umożliwiają realizację wyznaczonych celów
  5. Podejście systemowe – polega na identyfikowaniu i zrozumieniu powiązanych ze sobą procesów, które tworzą system. Oznacza to, że wyniki firmy są postrzegane jako suma cząstkowych efektów wszystkich procesów, które w niej zachodzą.
  6. Ciągłe doskonalenie – to gwarancja sprawnego działania oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
  7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
  8. Korzystne relacje z dostawcami – dobór dostawców powinien być bardzo staranny, aby rozpoczynać współpracę tylko z tymi organizacjami, które spełniają oczekiwania w obszarze terminowości, logistyki, obsługi oraz oczywiście ceny.

Aktualizacja normy

Norma ISO 9001:2015 to nowa zaktualizowana wersja. Jest ona lepiej dostosowana do obecnych realiów na rynku. Nowa wersja normy zwraca większą uwagę między innymi na zarządzanie ryzykiem. Aby dowiedzieć się więcej o aktualnych zasadach normy ISO 9001:2015 warto wejść tu: https://szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/warsztaty-dla-audytorow-iso-9001/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here