Akredytowane laboratorium mikrobiologiczne

Akredytacja to pojęcie często spotykane w związku z dziedziną medyczną oraz laboratoriami. Miejsca, gdzie przeprowadza się badania laboratoryjne z dumą zaznaczają, że są akredytowane. Co tak naprawdę znaczy to w praktyce oraz co zyskujemy dzięki tej certyfikacji?

Akredytacja — co to znaczy?

Akredytacja danego laboratorium ma związek z wprowadzeniem odpowiedniego systemu kontroli jakości. Jest to możliwe dzięki stałemu monitorowaniu miarodajności wszystkich wyników, które uzyskuje się podczas przeprowadzanych badań. System akredytacji to w pewnym sensie formalne uznanie danego miejsca oraz stwierdzenie, że jest kompetentne do przeprowadzania określonych badań i ich różnych rodzajów. Akredytowane laboratorium mikrobiologiczne musi wyróżniać się konkretnym statusem prawnym oraz być wolne od nacisków — na przykład finansowych lub handlowych. Dzięki temu możemy spodziewać się, że zapewniona jest niezależność, bezstronność oraz rzetelność w każdym aspekcie.

Akredytacja w Polsce

Co rozumie się przez pojęcie akredytacji w naszym kraju? Jest to uznanie kompetencji danej jednostki poprzez udzielenie jej certyfikatu wydawanego przez Polskie Centrum Akredytacji — PCA. Laboratorium takie, ocenione jest jako posiadające kwalifikacje do wykonywania określonych działań zgodnie z wymaganiami, które określone są w Polskich Normach.

Akredytacja służy umacnianiu zaufania klientów oraz budowaniu poczucia bezpieczeństwa u pacjentów. Każdy z nas pragnie otrzymywać rzetelne wyniki przeprowadzanych badań i ma do tego prawo. Zasady nadawania tego certyfikatu zostały więc ujęte w międzynarodowych wytycznych oraz normach. W ostatnich kilku latach wymagania te zostały ujednolicone oraz stworzono kilka podstawowych norm, które musi spełniać dane laboratorium. Odnoszą się ona zarówno do technicznej strony, jak i dotyczą zarządzania.

Akredytowane laboratorium mikrobiologiczne

Dlaczego warto wybierać laboratoria, które wyróżniają się tym certyfikatem? Ponieważ ten starannie przeprowadzany system kontroli zapewnia najwyższą jakość wyników oraz metod badawczych. Jest to niezwykle ważne, ze względu na negatywne skutki, które mogłyby być wynikiem źle przeprowadzonych pomiarów — nie rzadko chodzi o ludzkie zdrowie oraz życie.

Akredytacja, którą może wyróżniać się dane laboratorium gwarantuje więc pełne bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość na każdym etapie wykonywania badań. Laboratorium, które ubiega się o uzyskanie tego certyfikatu przedstawia szczegółowe dowody, potwierdzające swoje kompetencje, co buduje zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa klientów, którzy mogą być pewni rzetelnych wyników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here