Nowy ZUS i ulga na start – Konstytucja Biznesu 2019

Ustawodawca w ostatnim czasie postanowił wprowadzić szereg reform, które mają na celu między innymi ułatwienie prowadzenia mikro i małych przedsiębiorstw. Konstytucja Biznesu to nic innego jak pakiet ustaw, mających zastosowanie przede wszystkim do przedsiębiorców. Obowiązują już od 30 kwietnia 2018, zaś część zmian wprowadzana będzie później. Zaliczyć można do nich ustawy takie jak: prawo przedsiębiorców, ustawa o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców, ustawa o CEiDG, ustawa o uczestnictwie przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym Rzeczpospolitej Polskiej. Część zmian wprowadzana jest bezpośrednio w ustawie o ZUS. Jakie najważniejsze zmiany więc nas czekają?

Ulga na start przez pierwsze 6 miesięcy

Jedną z większych preferencji wprowadzonych przez pakiet ustaw Konstytucja Biznesu, a dokładniej Ustawę Prawo Przedsiębiorców, jest tak zwana ulga na start. Polega ona na możliwości nie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, przez okres 6 miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej. Aby móc z niej skorzystać, przedsiębiorca musi spełnić szereg warunków:

  • Musi być osobą fizyczną podejmującą działalność gospodarczą;
  • Musi podejmować działalność gospodarczą pod raz pierwszy lub podejmować ją ponownie po co najmniej 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;
  • Nie może wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy;
  • Nie stosuje się do przedsiębiorców spełniających wymogi art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Prawo do ulgi na start nie jest obowiązkowe i można z niego zrezygnować (uprawnienie).

ZUS zależny od przychodu

Zgodnie z zaprojektowaną przez ustawodawcę zmianą w ubezpieczeniach społecznych, od 1 stycznia 2019 roku w przypadku jeżeli przychód przedsiębiorcy z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku (tutaj 2018) nie przekroczył trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (2100 zł brutto, razem 63000 zł), jego składka ZUS zostanie uzależniona od przychodu.

W skrócie oznacza to, że różne podmioty zapłacą różne stawki. Własne zobowiązania podatkowe należy obliczyć samodzielnie, biorąc pod uwagę ustalone przez przepisy wzory oraz współczynniki. Co więcej, najniższa podstawa wymiaru składek za dany rok kalendarzowy wynika z operacji matematycznej, mnożenia uzyskanego przez ubezpieczonego przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez współczynnik, ogłoszony na dany rok kalendarzowy.

Preferencyjna podstawa składek ZUS

Po skorzystaniu z ulgi na start, możliwe jest dalsze kontunuowanie działalności i korzystanie z tak zwanych preferencyjnych podstaw wymiaru składek. Na dzień dzisiejszy, przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe, na podstawie projektowanych zmian w 2019 roku, najprawdopodobniej okres ten zostanie przedłużony do 36 miesięcy kalendarzowych. Najniższa zadeklarowana podstawa wymiaru składek, nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Podsumowanie i rekomendacje

Na pierwszy rzut oka, składki ZUS za 2019 rok nie ulegają obniżeniu. Wprowadzono jednak szereg zasad oraz możliwości obniżenia swoich zobowiązań wobec ZUS. Do decyzji przedsiębiorcy należy, czy chce z takich uprawnień skorzystać. Jednak przedtem powinien on prawidłowo ustalić swoje uprawnienia – czy faktycznie spełnia warunki kwalifikacyjne z konkretnych przepisów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here