Jak rozliczyć PIT-28 Online

Z roku na rok coraz więcej podatników decyduje się na rozliczenie PIT-28 przez internet. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu, a także minimalizuje ryzyko popełnienia błędu. W jaki sposób rozliczyć PIT-28 online? Przedstawiamy instrukcję.

Kiedy wypełnić deklarację PIT-28?

Na początek warto wyjaśnić, kto właściwie zobowiązany jest do wypełniania zeznania podatkowego PIT-28. Otóż dedykowane jest ono podatnikom, którzy rozliczają w firmie ryczałtowej przychody uzyskiwane z:

 • pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • umów najmu, podnajmu lub dzierżawy bądź innych, lecz o podobnym charakterze rozliczanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • umów najmu, podnajmu lub dzierżawy bądź innych, rozliczanych poza działalnością gospodarczą.

PIT-28 Online, jak również w wersji papierowej, składamy najpóźniej 28 lutego roku podatkowego następującego po roku, którego dotyczy deklaracja.

Jak rozliczyć PIT-28 online?

PIT-28 możemy rozliczyć online poprzez aplikację e-Urząd Skarbowy. Znajdziemy tam gotowe druki, które wystarczy uzupełnić o odpowiednie dane. Formularze dostępne są od 15 lutego, wtedy też możemy rozpocząć ich przesyłanie do urzędu. Po wypełnieniu wszystkich pól informacyjnych możemy wysłać formularz do urzędu i pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru. Podatnicy mogą oczywiście skorzystać z dedykowanych programów komercyjnych, jednak zazwyczaj dostęp do nich jest płatny. Tymczasem e-Urząd Skarbowy jest aplikacją całkowicie darmową, z której mogą korzystać również podatnicy, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt.

Ulgi i odliczenia

Składając deklarację PIT-28 online, mamy prawo do różnego rodzaju ulg oraz odliczeń. Dzięki nim kwota podatku do zapłaty ulegnie automatycznemu obniżeniu. Osobom, które rozliczają się za pomocą ryczałtu, przysługują następujące ulgi:

 • rehabilitacyjna,
 • na internet,
 • z tytułu wpłat na IKZE,
 • abolicyjna,
 • termomodernizacyjna.

Podatnicy mogą także skorzystać z odliczenia:

 • zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,
 • zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • kwot przekazanych jako darowizny na niektóre, wymienione w przepisach podatkowych cele.

W przypadku składania PIT-28 online, załączniki do deklaracji, na których zostaną wykazane zastosowane ulgi czy odliczenia, zostaną wygenerowane automatycznie, po uzupełnieniu odpowiednich pól.

Ryczałt, a inne formy opodatkowania

Podatnik może prowadzić działalność, która podlegać będzie pod różne stawki ryczałtu. Przychody należy ująć na jednym formularzu, przyporządkowując je do innych rubryk. Jeśli jednak osoba rozliczająca się za pomocą ryczałtu osiąga także dochody z innego źródła, na przykład umowy o pracę, to musi rozliczyć się z fiskusem za pomocą dwóch, odrębnych formularzy. To samo dotyczy osób, które utraciły w ciągu roku prawo do ryczałtu, poneważ PIT-28 będzie obejmował tylko te przychody, które zostały opodatkowane za jego pomocą. Niemniej jednak w dalszym ciągu możemy złożyć PIT-28 przez internet, a w szczególności poprzez aplikację e-Urząd Skarbowy, gdzie czekać będzie na nas częściowo uzupełniony formularz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here