Historia wspólnej waluty Unii Europejskiej (EUR) w pigułce

Wiele osób nie wyobraża sobie dziś europejskiej gospodarki bez wspólnotowej waluty, jaką jest euro. W rzeczywistości europejski pieniądz to niedawne osiągnięcie – porównując jego historię do historii dolara nietrudno zauważyć, że mimo bardzo krótkiego okresu, jaki upłynął od jego wprowadzenia, z niezwykłą siłą osiągnął on pozycję ważnego konkurenta amerykańskiej waluty.

Historia euro w pigułce

Początki euro rozpoczęły się w drugiej połowie XX w. Wtedy to, w okresie lat 60. -70., powstała idea stworzenia wspólnej jednostki pieniężnej dla krajów zrzeszonych w ramach unii gospodarczej i walutowej. Wizja ta była przez cały czas obecna wśród rządzących ówczesną Europą. 

Zawirowania związane z odradzaniem się poszczególnych krajów spowodowały jednak, że nie udało się urzeczywistnić planów stworzenia i wprowadzenia wspólnej waluty. Mimo to, idea wciąż obecna wśród zwolenników wspólnoty europejskiej znalazła swoje ucieleśnienie już w 1991 r. W grudniu tego roku został parafowany traktat z Maastricht, który przewidywał między innymi wzmocnienie spójności gospodarczej krajów wspólnoty, utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej, a także utworzenie wspólnej waluty. 

Podpisanie traktatu przez przyjmujące go kraje nastąpiło w 1999 r. i od tego momentu rozpoczęto trzyetapowy okres przygotowań do wprowadzenia euro do międzynarodowego obrotu. Co prawda nazwa „euro” nie funkcjonowała jeszcze wtedy w europejskiej świadomości. Decyzja o nadaniu nazwy nowej walucie zapadła w 1995 r., a poprzedzona była długimi rozważaniami na temat najlepszej opcji. Jednym z pomysłów było dodanie przedrostka euro- do nazw walut krajowych, nie spotkało się to jednak z szerszą aprobatą. Założeniem było znalezienie uniwersalnej, łatwej do wymówienia i krótkiej nazwy, kojarzącej się jednoznacznie z Europą. Wybór padł więc na słowo euro, które zdawało się najlepiej spełniać te kryteria.

Waluta euro w pewnym sensie została wprowadzona na rynek finansowy dwukrotnie. Po raz pierwszy miało to miejsce 1 stycznia 1999 r., kiedy to trafiła do obrotu bezgotówkowego, a następnie 1 stycznia 2002 r., kiedy to do obrotu gotówkowego trafiły pierwsze banknoty i monety. A dzisiaj euro to jedna z głównych walut, które występuję w różnych parach konfiguracyjnych (np. USD/EUR, EUR/GBP) na rynku brokerów forex. Kto by pomyślał jeszcze całkiem tak nie dawno przecież, że EUR będzie miało tak silną pozycję na rynkach finansowych i stanie się jednym z konkurentów dolara amerykańskiego? 

Interesujące fakty z historii waluty euro

Euro, poza ciekawą historią, to również wiele ciekawostek:

  • Banknot euro o najniższej wartości to nominał 0 euro. Z oczywistych względów jest to jedynie banknot kolekcjonerski.
  • W toku prac nad wyborem odpowiedniego symbolu nowej waluty wybrano literę nawiązującą do greckiej litery epsilon, co może być rozumiane jako nawiązanie i ukłon w stronę starożytnej Grecji – kolebki cywilizacji europejskiej.
  • Euro jest oficjalną walutą również poza terenem Europy – obowiązuje w zamorskich terytoriach zależnych Francji.

Waluta euro mimo swojego młodego wieku może poszczycić się bardzo ciekawą i bogatą historią. To nie tylko pieniądz – to również symbol europejskiego dążenia do jedności i równości. Warto poznać jego historię by zrozumieć, jakie idee przyświecały jego twórcom – to przecież także wartości, na fundamentach których zbudowana jest cała Unia Europejska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here