Akty notarialne mogą być sporządzane wyłącznie przez wykwalifikowanych notariuszów (a także zastępców), chociaż zdarzają się odstępstwa od tej reguły. Zadaniem notariusza jest spisanie oświadczeń obu stron, odczytanie zredagowanej treści, a także podpisanie. Oryginały pozostają w kancelarii notarialnej, a zainteresowani mogą otrzymać ich odpisy.

Co powinien zawierać akt notarialny?

Akty notarialne składają się zazwyczaj z pięciu części. W pierwszej z nich znajdują się podstawowe informacje na temat stron, a także okoliczności sporządzania dokumentu. Znajduje się tam m.in. data oraz miejscowość, czy też dane osobowe stron.

W kolejnej części znajdziemy treść aktu notarialnego. Poniżej umieszczane są informacje dotyczące podatków, opłat skarbowych, czy też notarialnych. Jeszcze niżej umieszczane jest oświadczenie dotyczące odczytania treści dokumentu przez notariusza, przyjęciu, a także podpisaniu dokumentu. Na samym końcu widnieje podpis notariusza, a także uczestników aktu.

Kiedy akty notarialne nie muszą być sporządzone przez notariusza?

W większości przypadków akt notarialny musi być sporządzony przez notariusza. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły. Podczas przebywania za granicą dokument może być sporządzony przez polskiego konsula. W tym celu niezbędna jest pisemna zgoda Ministra Sprawiedliwości, która wydawana jest na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.

Pozostałe czynności notarialne mogą być wykonywane przez inne upoważnione podmioty np. Urząd Pocztowy w przypadku protestu z powodu niezapłacenia. Niektóre dokumenty mogą zostać poświadczone przez zarządców gminy lub banki, ale tylko w sytuacji, jeśli w gminie nie ma kancelarii notarialnej.

Czego może dotyczyć akt notarialny?

Akt notarialny służy do udokumentowania czynności prawnej lub zdarzenie prawnego. Musi on być sporządzony na podstawie ściśle określonych zasad, gdyż w innym przypadku zostanie uznany za nieważny. Akta przechowywane są przez notariusza przez pięć lat od daty ich sporządzenia. Następnie oryginały akt przejmowane są przez archiwum ksiąg wieczystych, które należy do sądu rejowego.

Kancelarie notarialne sporządzają akt m.in. umowy sprzedaży, hipoteki, umowy spółek prawa handlowego, darowizny lub zamiany, małżeńskiej umowy majątkowej, dożywocia, ustanowienia służebności, a także wiele innych, które są zgodne z aktualnymi przepisami prawa. Warto również dodać, że sporządzenie aktu wymagane jest również w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian prawnych w wyżej wymienionych umowach.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here