System Zarządzania Ciągłością Działania to swego rodzaju koło ratunkowe dla organizacji. Dzięki wprowadzeniu zasad normy ISO 22310 firma jest doskonale przygotowana na różnego rodzaju zagrożenia, które mogą spowodować przerwę w działaniu lub nawet zamknięcie biznesu.

Jakie zagrożenia mogą spowodować przerwanie ciągłości działania?

Zagrożenia dla działania organizacji mogą być bardzo różne i zależeć od różnych specyficznych dla niej czynników. Przyczyny kryzysów można jednak ogólnie podzielić na:

– techniczne np. awaria sprzętu, błędy w systemach IT,

– biznesowe np. załamanie rynku,

– społeczne:  strajki, akty terroru.

Elementy Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

Opracowanie strategii, która pozwoli przetrwać kryzys i zminimalizować jego negatywne konsekwencje wymaga przeprowadzenia następujących działań:

– Analizę wymagań i ryzyka w zakresie ciągłości działania, które określają poziom dopuszczalnych czasów przerw w realizacji procesów krytycznych, a także dostępność aktywów potrzebnych do ich realizacji. Dzięki jej przeprowadzeniu można ocenić jakie zdarzenia mogą powodować przerwanie ciągłości działania.

– Utworzenie oraz zaimplementowanie strategii utrzymania ciągłości działania i minimalizacji strat.

– Opracowanie i wdrożenie planów ciągłości działania, które dążą do przywrócenia ciągłości. A także planów odtworzeniowych, które zawierają działania, których celem jest odbudowanie krytycznych aktywów.

Dlaczego warto wdrożyć SZCD?

Dzięki wprowadzeniu zasad ISO 22310 (http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/business+continuity ) organizacja jest przygotowana na sytuacje awaryjne poprzez  stworzenie gotowych procedur działania, które pozwalają na zachowanie ciągłości działania pomimo okresowych trudności. Warto zwrócić uwagę na to, że posiadanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zwiększa stabilność i poziom zaufania do organizacji, co przekłada się na liczbę klientów oraz wyniki finansowe. Dzięki dobremu przygotowaniu na wszelkie zagrożenia firma jest w stanie  szybko je rozpoznać i zminimalizować ich niekorzystne skutki i związane z nimi koszty. Norma kładzie też nacisk na poprawę relacji z dostawcami i kontrahentami, ponieważ minimalizuje to ryzyko wystąpienia przerw w ciągłości działania. Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania jest także ważne, jeśli firma chce zadbać o swój wizerunek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here