intercyza

W przypadku rozwodów, niezależnie od tego, która ze stron odpowiedzialna jest za taki stan rzeczy, nie da się uniknąć kwestii związanych z podziałem majątku. W chwili zawarcia związku małżeńskiego (zgodnie z postanowieniami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) nastaje wspólnota majątkowa małżonków, która trwa aż do momentu jego rozwiązania. Jednak w polskim prawie istnieje pojęcie intercyzy, które nieco zmienia kwestie związane z podziałem małżeńskiego majątku.

Intercyza jest aktem notarialnym, który w sposób jasny reguluje kwestie majątkowe pomiędzy partnerami. Choć zdecydowana większość partnerów decyduje się na jej sporządzenie jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, polskie prawo dopuszcza także jej sporządzenie także i po ślubie. Intercyza przede wszystkim oznacza brak wspólnego majątku pomiędzy małżonkami, choć oczywiście nie jest to sztywna reguła od której nie ma odstępstw. Warto pamiętać o tym, że intercyza nie tylko pozbawia problemu z podziałem majątku przy ewentualnym rozwodzie, ale również chroni jednego z małżonków w przypadku, gdy ten drugi podjął niezbyt korzystną decyzję biznesową, z poważnymi finansowymi konsekwencjami. W polskim prawie funkcjonuje nie tylko intercyza oddzielająca majątki małżonków. Funkcjonuje także intercyza obejmująca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobku, szczególnie przydatna w przypadku małżeństw, w których tylko jedno z małżonków pracuje zawodowo.

Jak sporządzić intercyzę?

Intercyza jest aktem notarialnym, który aby miał prawną ważność koniecznie musi zostać spisany u notariusza (tu jednak stroną doradczą, chroniącą interesy klienta może być prawnik, uczestniczący w tworzeniu postanowień dokumentu). Do sporządzenia intercyzy niezbędna jest zgodna obu stron – w przeciwnym wypadku nie dojdzie do jej podpisania. W przypadku narzeczeństwa w dniu podpisania dokumentu wystarczą jedynie dowody osobiste, w przypadku małżeństw natomiast niezbędne będzie dostarczenie oryginału aktu małżeństwa. Akt notarialny jest odczytywany w obecności obu stron, a po zakończeniu jego odczytu, jeśli zgadzają się z postanowieniami w nim zawartymi, obie strony muszą złożyć swój podpis. Należy pamiętać o tym, że wszystkie postanowienia, jakie zostaną w intercyzie zawarte, choć w teorii są one dobrowolne, to jednak nie mogą być sprzeczne z przepisami kodeksu rodzinnego. Nie jest to dokument dożywotni, dlatego też za zgodą obojga małżonków jego ważność może zostać rozwiązana w dowolnym momencie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here