CEIDG

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to wszelkie zmiany danych musisz zgłosić do CEIDG. Inaczej mówić, wszystkie zmiany, które zaistniały w Twojej firmie musisz zgłaszać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to dokładnie ta sama baza, w której rejestrowałeś swoją działalność. Zmiana danych w na CEIDG jest całkowicie bezpłatna. Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby uaktualnić dane swojej firmy w rejestrze przedsiębiorców.

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/zmiana-danych-w-ceidg-krotki-przewodnik/ 

Zmiana danych w CEIDG

O aktualizacji danych w CEIDG należy pamiętać w przypadku kiedy zmianę uległy:

 • twoje dane osobowe lub obywatelstwo,
 • nazwa działalności gospodarczej,
 • adres do doręczeń, adres stałego miejsca wykonywania działalności, adres zamieszkania,
 • dane kontaktowe firmy,
 • adres skrzynki ePUAP,
 • przedmiot wykonywanej działalności,
 • data rozpoczęcia działalności,
 • dane zarządcy sukcesyjnego,
 • dane przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • małżeńska wspólnota majątkowa.

Aktualizację w najwygodniejszy i najszybszy sposób jest zrobić przez Internet. Korzystając ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ile czasu mamy na zgłoszenie zmian?

Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące: 

 • imienia, 
 • nazwiska, 
 • daty urodzenia (jeśli nie posiadasz numeru PESEL), 
 • dodatkowych określeń, które zostały dodane do nazwy firmy, informacji o obywatelstwie, 
 • adresu do doręczeń,
 • adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, 

To wówczas w wyżej wymienionych przypadkach na zmianę mamy siedem dni. 

UWAGA! Niezwłoczne zgłoszenie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany potrzebne jest w przypadku zmiany danych zarządcy sukcesyjnego.

Pozostałe zmiany możesz zgłosić w dogodnym dla siebie terminie. Są to zmiany dotyczące: 

 • daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, 
 • daty zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
 • informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Co jeszcze możemy zmienić za pośrednictwem CEIDG?

Zmiana danych firmy online za dotyczy również zmiany:

 • rachunku bankowego do urzędu skarbowego,
 • wpisu albo zmiany wpisu do REGON,
 • zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacji NIP,
 • zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT,
 • zmiany formy opodatkowania,
 • zawiadomienia o wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • numeru identyfikacyjnego uzyskanego w innych krajach do celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych,
 • pełnomocnika do CEIDG,
 • zarządcy sukcesyjnego do CEIDG.

Zobacz też: http://www.cnurt.pl/co-nalezy-wiedziec-o-uproszczonej-procedurze-zatrudnienia-cudzoziemca/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here