Service design

O usługach service design mówi się coraz więcej głównie dlatego, że ostatni rok 2020 obarczył nas dość trudnymi wydarzeniami, które w ogromnej mierze wpłynęły na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Pojawiła się konieczność modyfikowania swoich profili i dostosowywania się do zmieniającego się rynku. Panuje jednak powszechne przekonanie, że service design sprawdza się wyłącznie w specjalistycznych sektorach i tylko na tym poziomie, na którym usługi kierowane są stricte do klientów danej firmy. Tymczasem praktyka pokazuje coś zupełnie innego.

Service design – dla ulepszenia Twojej firmy

Service design polega na optymalizowaniu działań i usług, które funkcjonują w danej firmie. Umożliwia też tworzenie zupełnie nowych, dzięki czemu firma może zyskać nowe gałęzie rozwoju i dochodów. Jednak dotyczy to nie tylko działań skierowanych bezpośrednio do końcowych odbiorców usług danej firmy. Równie dobrze możemy tu mówić o procesach pośrednich – o funkcjonowaniu pracy w fabrykach, w poszczególnych zespołach i działach; tak, aby końcowy produkt był jak najlepiej dopasowany do klientów firmy. Warto pamiętać o tym, że usprawnianie poszczególnych procesów ma ogromny wpływ na to, co wydarzy się na końcu. Szybsza i sprawniejsza produkcja, czy też skuteczniejsza reklama lub zoptymalizowany dział obsługi klientów – to wszystko realnie przełoży się na funkcjonowanie firmy w przyszłości. 

Siła w interdyscyplinarności 

Service design nie polega wyłącznie na szukaniu innowacji. Czasem ulepsza to, co działa już od dawna i nie wymaga stosowania żadnych nowych technik, a jedynie pewnych optymalizacji. Najważniejsze jest jednak to, że siłą service design jest szerokie podejście. Przy tym procesie pracują ludzie, którzy są specjalistami w różnych dyscyplinach, a to sprawia, że na wiele problemów można spojrzeć szerzej, niż kiedykolwiek wcześniej. 

To kolejny argument za tym, by nie traktować service design jako procesu, który może odpowiedzieć wyłącznie na oczekiwania końcowych klientów. Jest to narzędzie, które również temu ma służyć, ale przede wszystkim chodzi o usprawnienie działania całej firmy. O każdy proces, który jest związany z jej funkcjonowaniem. Czasem wystarczy zacząć od podstawowych gałęzi, by sukces i zmiany były widoczne tam, gdzie jest to najważniejsze – w bilansach podsumowujących i w opiniach klientów końcowych. Warto też zwrócić uwagę na to, że zadowolenie pracowników także jest istotne, a może w tym pomóc service design. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here