Planowanie produkcji w systemach ERP

System ERP to innowacyjne oprogramowanie, ułatwiające planowanie oraz techniczne przygotowanie produkcji. Integruje wszystkie procesy, a tym samym umożliwia sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. Dzięki ERP można stworzyć przejrzysty, główny harmonogram produkcji (MPS) i na bieżąco kontrolować realizację kolejnych etapów.

Optymalne gospodarowanie zasobami – zapasy pod kontrolą

Proces wytwarzania w każdym zakładzie zaczyna się od identyfikacji obszarów produkcyjnych. Na finalny efekt produkcji wpływa szereg działań, które muszą być odpowiednio zaprogramowane. Sekwencja zdarzeń jest tu niezwykle ważna, gdyż to od niej zależy powodzenie całego procesu. Zintegrowany system ERP okazuje się doskonałym sposobem na płynną wymianę informacji oraz kontrolowanie realizacji konkretnych działań.

Optymalna gospodarka magazynowa stanowi jeden z kluczowych czynników prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kiedy już powstanie harmonogram, konieczne jest zatem opracowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP). Ważną rolę odgrywa tu tak zwana marszruta, czyli zestaw działań niezbędnych do wyprodukowania danego przedmiotu. W harmonogramie zawiera się także czas potrzebny do wykonania konkretnych zadań. Programowanie wymogów na poszczególne komponenty (surowce, podzespoły) staje się łatwiejsze dzięki ERP. System gwarantuje pracownikom dostęp do wszelkich niezbędnych danych oraz szybki przepływ informacji pomiędzy konkretnymi jednostkami.

Oprogramowanie pozwala kontrolować stany magazynowe, gwarantując bezpieczeństwo zapasów. Właściwe przechowywanie dóbr oraz poprawna ich dystrybucja do poszczególnych jednostek stanowi podstawę funkcjonowania danej firmy. Utrzymanie optymalnego poziomu zasobów możliwe jest dzięki aplikacjom ułatwiającym prognozowanie zapotrzebowania.

System, który czuwa nad jakością produkcji

ERP pozwala również określić zdolności produkcyjne dla poszczególnych stanowisk pracy, a tym samym wydajność całego przedsiębiorstwa. System umożliwia planowanie produkcji na podstawie zestawienia zapotrzebowania materiałowego z aktualnymi zdolnościami produkcyjnymi danej jednostki i całego przedsiębiorstwa.

Dzięki systemowi możliwa jest rejestracja czasu pracy oraz ilości wyprodukowanych zasobów, co w efekcie daje spójny obraz procesu produkcji. Pozwala określić rzeczywiste zapotrzebowanie na obłożenie stanowisk oraz gniazd roboczych, a także na konkretną ilość godzin produkcyjnych. Monitorowanie zdolności produkcyjnych pozwala uzyskać optymalne warunki pracy.

Oprogramowanie ERP ułatwia tym samym współpracę przy rozwiązywaniu bieżących problemów produkcyjnych oraz uskutecznia szybkie reagowanie na zmieniające się oczekiwania klientów. Dzięki niemu możliwe jest zautomatyzowane, techniczne przygotowanie produkcji, które obejmuje opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej, dokumentacji technologicznej, wzorców i normatywów, zaprojektowanie wyposażenia technologicznego oraz wdrożenie produkcyjne.

System ERP to niezwykle przydatne narzędzie, dzięki któremu zarządzanie czasem pracy oraz zasobami przedsiębiorstwa staje się łatwiejsze, a wszelkie dane są uporządkowane i zgromadzone w jednym miejscu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here