Jakie składki od umowy zlecenia 2023?
Jakie składki od umowy zlecenia 2023?

Jakie składki od umowy zlecenia 2023?

Umowa zlecenia jest jednym z popularnych rodzajów umów cywilnoprawnych, które są zawierane pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. W przypadku umowy zlecenia, zleceniobiorca wykonuje określone zadania na rzecz zleceniodawcy, ale nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W związku z tym, składki od umowy zlecenia różnią się od tych, które są pobierane od pracowników na podstawie umowy o pracę. W tym artykule omówimy, jakie składki będą obowiązywać od umowy zlecenia w 2023 roku.

Składki ZUS

Jednym z najważniejszych aspektów składek od umowy zlecenia są składki ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Składki ZUS są obowiązkowe i mają na celu zapewnienie ubezpieczenia społecznego dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia. Składki ZUS dzielą się na kilka kategorii:

 • Składka emerytalna – służy do gromadzenia środków na przyszłą emeryturę zleceniobiorcy.
 • Składka rentowa – ma na celu zapewnienie świadczeń rentowych w przypadku niezdolności do pracy zleceniobiorcy.
 • Składka chorobowa – służy do finansowania świadczeń chorobowych w przypadku choroby zleceniobiorcy.
 • Składka wypadkowa – ma na celu zapewnienie świadczeń wypadkowych w przypadku wypadku przy pracy zleceniobiorcy.
 • Składka zdrowotna – służy do finansowania ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorcy.

W 2023 roku składki ZUS od umowy zlecenia będą wynosić odpowiednio:

 • Składka emerytalna – 9,76% podstawy wymiaru składki.
 • Składka rentowa – 1,5% podstawy wymiaru składki.
 • Składka chorobowa – 2,45% podstawy wymiaru składki.
 • Składka wypadkowa – zależy od rodzaju wykonywanej pracy i wynosi od 0,67% do 3,67% podstawy wymiaru składki.
 • Składka zdrowotna – 9% podstawy wymiaru składki.

Podstawa wymiaru składek to kwota, od której oblicza się wysokość składek ZUS. W przypadku umowy zlecenia, podstawą wymiaru składek jest wynagrodzenie zleceniobiorcy.

Podatek dochodowy

Obok składek ZUS, zleceniobiorcy muszą również pamiętać o opłacaniu podatku dochodowego od umowy zlecenia. Podatek dochodowy jest obowiązkowy i należy go odprowadzać do urzędu skarbowego. Wysokość podatku dochodowego zależy od dochodu zleceniobiorcy oraz obowiązującej stawki podatkowej.

W 2023 roku stawki podatku dochodowego od umowy zlecenia wynoszą:

 • Do 85 528 zł – 17%.
 • Powyżej 85 528 zł – 32%.

Podatek dochodowy od umowy zlecenia jest obliczany na podstawie dochodu zleceniobiorcy po odliczeniu składek ZUS.

Wyjątki od składek ZUS

W niektórych przypadkach istnieją wyjątki od obowiązku opłacania składek ZUS od umowy zlecenia. Jednym z takich wyjątków jest możliwość skorzystania z tzw. małego ZUS-u. Mały ZUS jest dostępny dla osób, które osiągają niskie dochody z umowy zlecenia. W przypadku korzystania z małego ZUS-u, składki ZUS są niższe niż standardowe stawki.

W 2023 roku, aby skorzystać z małego ZUS-u, dochód z umowy zlecenia nie może przekroczyć 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Podsumowanie

Umowa zlecenia jest popularnym sposobem wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Składki od umowy zlecenia różnią się od tych, które są pobierane od pracowników na podstawie umowy o pracę. W 2023 roku składki ZUS od umowy zlecenia wynoszą odpowiednio: składka emerytalna – 9,76%, składka rentowa – 1,5%, składka chorobowa – 2,45%, składka wypadkowa – od 0,67% do 3,67%, składka zdrowotna – 9%. Oprócz składek ZUS, zleceniobiorcy muszą również pamiętać o opłacaniu podatku dochodowego od umowy zlecenia. Stawki podatku dochodowego wynoszą odpowiednio: do 85 528 zł – 17%, powyżej 85 528 zł – 32%. Istnieją również wyjątki od obowiązku opłacania składek ZUS, tak

Wezwanie do działania: Sprawdź aktualne informacje dotyczące składek od umowy zlecenia na rok 2023 na stronie https://www.czescmnie.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here