Jakie są podstawowe zasady dotyczące rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i od spółek.

Podatek dochodowy to jedna z podstawowych form opodatkowania w Polsce. W niniejszym artykule omówimy podstawowe zasady dotyczące rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od spółek.

Podatki dochodowe od osób fizycznych

Kto jest zobowiązany do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

Podatnikami dochodowymi od osób fizycznych są osoby, które uzyskują dochody z różnych źródeł, takich jak:

 • Praca na umowę o pracę
 • Umowy zlecenia lub o dzieło
 • Działalność gospodarcza
 • Dochody z tytułu najmu, dzierżawy lub wynajmu
 • Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości lub wartości papierów wartościowych

Jakie są stawki podatku dochodowego od osób fizycznych?

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych zależą od wysokości uzyskanych dochodów. Obecnie w Polsce obowiązują trzy progi podatkowe:

 • Do 85 528 zł – 17%,
 • Od 85 528 zł do 127 000 zł – 32%,
 • Powyżej 127 000 zł – 32% + 9 936 zł.

Jakie koszty można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Podatnicy od osób fizycznych mogą odliczyć wiele kosztów związanych z uzyskiwaniem dochodów. Wśród nich znajdują się między innymi:

 • Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • Składki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne lub rentowe,
 • Wydatki na cele rehabilitacyjne,
 • Wydatki na cele kulturalne i sportowe,
 • Koszty uzyskania przychodu, takie jak dojazdy do pracy czy koszty zakupu narzędzi pracy.

Podatki dochodowe od spółek

Jakie formy prawne spółek podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

W Polsce spółki podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym to między innymi:

 • Spółka jawna,
 • Spółka komandytowa,
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Spółka akcyjna.

Jakie są stawki podatku dochodowego od spółek?

Stawki podatku dochodowego od spółek zależą od formy prawnej spółki. W Polsce obowiązują następujące stawki:

 • Spółka jawna i komandytowa – 19%,
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 9% od dochodu lub 19% od zysku,
 • Spółka akcyjna – 19%.

Jakie koszty można odliczyć od podatku dochodowego od spółek?

Podatnicy dochodowi od spółek mogą odliczyć wiele kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wśród nich znajdują się między innymi:

 • Koszty wynagrodzeń pracowników,
 • Koszty nabycia i wytworzenia produktów lub usług,
 • Koszty marketingu i reklamy,
 • Koszty najmu i dzierżawy nieruchomości oraz sprzętu,
 • Koszty eksploatacyjne i remontowe.

FAQ- Najczęściej zadawane pytania

1. Czy osoby otrzymujące dochód z zagranicy muszą płacić podatek dochodowy w Polsce?

Tak, osoby otrzymujące dochód z zagranicy muszą płacić podatek dochodowy w Polsce, chyba że Polska ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem, z którego pochodzi dochód.

2. Czy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Tak, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. Jakie dokumenty trzeba złożyć w celu rozliczenia podatku dochodowego?

Aby rozliczyć podatek dochodowy, należy złożyć odpowiedni formularz PIT lub CIT oraz załączyć wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak pit-11, pit-37, pit-36 czy zeznanie podatkowe.

4. Co grozi za unikanie płacenia podatku dochodowego?

Unikanie płacenia podatku dochodowego grozi wysokimi karami finansowymi, a w niektórych przypadkach nawet karą pozbawienia wolności.

5. Czy można skorzystać z ulg podatkowych przy rozliczeniu podatku dochodowego?

Tak, istnieje wiele ulg podatkowych, które można wykorzystać przy rozliczaniu podatku dochodowego. Są to między innymi ulga na dzieci, ulga na internet, ulga rehabilitacyjna czy ulga na remont mieszkania.

Podsumowanie

Rozliczanie podatku dochodowego to niezbędna część życia każdego podatnika w Polsce. W niniejszym artykule omówiliśmy podstawowe zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od spółek. Pamiętajmy, że terminy rozliczeń podatkowych są ściśle określone, a ich nieterminowe złożenie może skutkować wysokimi karami finansowymi. Dlatego warto pamiętać o regularnym i rzetelnym rozliczaniu podatku dochodowego.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.advans.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here