Audyt finansowy - wpływ na wyznaczanie kierunku rozwoju firmy

Duże przedsiębiorstwa z różnych branż okresowo przechodzą kompleksową ocenę księgową, prowadzoną przez specjalistów rewidentów. Wszystkie czynności składające się na audyt finansowy są dla takich firm koniecznością wynikającą z przepisów prawa skarbowego.

Na czym polega audyt finansowy?

Kompleksowe badanie księgowe przeprowadzane w firmach przez wyspecjalizowanych biegłych rewidentów polega przede wszystkim na ocenie stanu faktycznego przedsiębiorstwa na podstawie dostępnych dokumentów, faktur, umów i innych.

Audytorzy przygotowują się do badania księgowego poprzez zapoznanie ze specyfiką danej działalności, sporządzenie szczegółowego planu kontroli, a także wytyczenie punktów, które wymagają poprawy.

Wszystkie analizy, raporty, zestawienia, które w oparciu o dostarczoną dokumentację wykonują biegli z zakresu audytu dają kompleksowy obraz stanu faktycznego finansów, zobowiązań, zapasów oraz możliwości dalszego inwestowania w rozwój firmy.

Kto podlega z urzędu audytowi finansowemu?

Całościowe badanie księgowe jest obowiązkowe dla dużych przedsiębiorstw, generujących obroty na określonym, wysokim poziomie. Muszą one okresowo, przeważnie po zamknięciu roku księgowego poddać się czynnościom audytowym.

Obowiązek badania stanu finansów dotyczy przede wszystkim spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek giełdowych, a także akcyjnych, ponieważ są one zobowiązane do prowadzenia bardzo szczegółowej pełnej rachunkowości.

Jednak audyt finansowy może być bardzo dobrym rozwiązaniem także dla mniejszych firm, których właściciele chcą mieć pełny i faktyczny obraz stanu swojego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie planować rozwój.

Jakie korzyści dla firmy wynikają z przeprowadzenia audytu finansowego?

Chociaż dla mniejszych firm prowadzenie badań stanu finansów nie jest obowiązkiem ustawowym, jednak wielu przedsiębiorców decyduje się na dokonanie takiej oceny.

Przede wszystkim dlatego, że jest ona obiektywna, prowadzona przez biegłych ocena daje prawdziwy obraz stanu obecnego, ale uwzględnia także szereg innych aspektów korzystnych dla przedsiębiorcy.

Oceniane jest osadzenie firmy w otoczeniu gospodarczym, jej szanse na rozwój, a także kierunki, w jakich powinna rozwijać swoją działalność.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here