piątek, kwiecień 19, 2024

Kto jest pracodawca pracownika tymczasowego?

0
Kto jest pracodawca pracownika tymczasowego?
Kto jest pracodawca pracownika tymczasowego?

Kto jest pracodawca pracownika tymczasowego?

Pracownicy tymczasowi odgrywają istotną rolę w dzisiejszym rynku pracy. Są to osoby zatrudnione na określony czas w celu wykonania określonych zadań lub projektów. Jednak kto jest faktycznym pracodawcą pracownika tymczasowego? Czy jest to agencja pracy tymczasowej czy też firma, w której pracownik tymczasowy wykonuje swoje obowiązki? W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii i omówimy różne aspekty, zastosowanie i wyzwania związane z pracą tymczasową.

Pracodawca a agencja pracy tymczasowej

Aby zrozumieć, kto jest pracodawcą pracownika tymczasowego, musimy najpierw rozróżnić pracodawcę od agencji pracy tymczasowej. Pracodawca to firma, która zatrudnia pracownika i jest odpowiedzialna za jego wynagrodzenie, ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia socjalne i inne aspekty związane z zatrudnieniem. Z drugiej strony, agencja pracy tymczasowej to firma, która rekrutuje pracowników tymczasowych i wynajmuje ich do innych firm na określony czas.

W przypadku pracownika tymczasowego, agencja pracy tymczasowej formalnie jest jego pracodawcą. To agencja jest odpowiedzialna za podpisanie umowy o pracę, wypłacanie wynagrodzenia, odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i inne obowiązki pracodawcy. Jednak w praktyce, pracownik tymczasowy wykonuje swoje obowiązki w firmie, która wynajęła go od agencji pracy tymczasowej. Ta firma, nazywana klientem agencji pracy tymczasowej, jest miejscem, w którym pracownik tymczasowy faktycznie pracuje.

Umowa między agencją pracy tymczasowej a klientem

W przypadku pracownika tymczasowego istnieje trójstronna umowa między pracownikiem, agencją pracy tymczasowej a klientem agencji. Agencja pracy tymczasowej i klient podpisują umowę, która określa warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego. Umowa ta obejmuje takie kwestie jak wynagrodzenie, czas trwania zatrudnienia, obowiązki pracownika oraz wszelkie inne szczegóły dotyczące pracy tymczasowej.

W praktyce, pracownik tymczasowy jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę tymczasową. Jednak w miejscu pracy pracownik tymczasowy podlega bezpośrednio klientowi agencji pracy tymczasowej. To klient jest odpowiedzialny za nadzorowanie pracy pracownika tymczasowego, przekazywanie mu zadań i zapewnienie odpowiednich warunków pracy.

Wykorzystanie pracowników tymczasowych

Pracownicy tymczasowi są szeroko wykorzystywani w różnych branżach i sektorach gospodarki. Firmy korzystają z pracowników tymczasowych, gdy mają tymczasowe zapotrzebowanie na dodatkową siłę roboczą lub specjalistyczne umiejętności. Pracownicy tymczasowi mogą być zatrudniani na krótki okres, na przykład do wykonania określonego projektu, lub na dłuższy okres, na przykład w przypadku zastępstwa pracownika na urlopie.

Pracownicy tymczasowi są szczególnie popularni w sektorach takich jak produkcja, logistyka, obsługa klienta i opieka zdrowotna. Dzięki nim firmy mogą elastycznie dostosowywać swoją siłę roboczą do zmieniających się potrzeb i unikać kosztów związanych z długoterminowym zatrudnieniem.

Wyzwania związane z pracą tymczasową

Praca tymczasowa ma wiele zalet zarówno dla pracowników, jak i dla firm. Jednak wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Pracownicy tymczasowi często mają niestabilne zatrudnienie i niepewność co do przyszłych projektów. Mogą być również narażeni na niższe wynagrodzenie i gorsze warunki pracy w porównaniu do pracowników stałych.

Dla firm korzystanie z pracowników tymczasowych może być wyzwaniem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Konieczne jest znalezienie odpowiednich pracowników tymczasowych, zapewnienie im odpowiedniego szkolenia i integracji z zespołem, a także utrzymanie motywacji i zaangażowania w pracy.

Podsumowanie

Pracodawcą pracownika tymczasowego formalnie jest agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia pracownika i odpowiada za jego wynagrodzenie i inne aspekty związane z zatrudnieniem. Jednak w praktyce, pracownik tymczasowy wykonuje swoje obowiązki w firmie, która wynajęła go od agencji pracy tymczasowej. Praca tymczasowa ma swoje zalety i wyzwania zarówno dla pracowników, jak i dla firm. Jest szeroko wykorzystywana w różnych branżach i sektorach gospodarki, umożliwiając elastyczne dostosowanie siły roboczej do zmieniających się potrzeb. Jednak wymaga również odpowiedniego zarządz

Wezwanie do działania: Sprawdź, kto jest pracodawcą pracownika tymczasowego!

Czy można iść na zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie?

0
Czy można iść na zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie?
Czy można iść na zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie?

Czy można iść na zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie?

Czy można iść na zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie?

Umowa zlecenie jest jednym z popularnych rodzajów umów cywilnoprawnych, które umożliwiają świadczenie usług na rzecz innej osoby. Często pojawia się pytanie, czy osoba pracująca na umowie zlecenie ma prawo iść na zwolnienie lekarskie. W tym artykule przyjrzymy się tej kwestii i omówimy różne aspekty, zastosowanie oraz wyzwania związane z tym tematem.

Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie, znana również jako umowa o dzieło, to umowa cywilnoprawna, w której jedna strona (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonego zadania na rzecz drugiej strony (zleceniodawcy). Umowa zlecenie nie jest umową o pracę, co oznacza, że zleceniobiorca nie jest pracownikiem zleceniodawcy, a jedynie świadczy usługi na podstawie umowy.

Czy osoba na umowie zlecenie może iść na zwolnienie lekarskie?

Tak, osoba pracująca na umowie zlecenie ma prawo iść na zwolnienie lekarskie, podobnie jak osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zwolnienie lekarskie jest przysługującym każdemu pracownikowi prawem, niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której pracuje. W przypadku umowy zlecenie, zleceniobiorca ma takie same prawa do zwolnienia lekarskiego jak pracownik na umowie o pracę.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie?

Aby uzyskać zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie, zleceniobiorca musi zgłosić swoje niezdolności do pracy z powodu choroby lub kontuzji lekarzowi. Lekarz po przeprowadzeniu badania oceni stan zdrowia zleceniobiorcy i wystawi odpowiednie zwolnienie lekarskie. Zleceniobiorca powinien dostarczyć to zwolnienie swojemu zleceniodawcy, który jest odpowiedzialny za uwzględnienie go w rozliczeniach.

Jakie są wyzwania związane z zwolnieniem lekarskim na umowie zlecenie?

Mimo że osoba na umowie zlecenie ma prawo do zwolnienia lekarskiego, mogą pojawić się pewne wyzwania związane z tym tematem. Jednym z wyzwań jest brak płatnego zwolnienia lekarskiego. W przypadku umowy o pracę, pracownik otrzymuje wynagrodzenie za czas zwolnienia lekarskiego, jednak w przypadku umowy zlecenie, zleceniobiorca nie otrzymuje wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Kolejnym wyzwaniem jest brak ochrony przed wypowiedzeniem umowy zlecenie z powodu choroby. W przypadku umowy o pracę, pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy z powodu choroby przez określony czas. Jednak w przypadku umowy zlecenie, zleceniobiorca nie ma takiej ochrony i może zostać wypowiedziany umowę zlecenie z powodu choroby.

Podsumowanie

Osoba pracująca na umowie zlecenie ma prawo iść na zwolnienie lekarskie, podobnie jak osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Aby uzyskać zwolnienie lekarskie, zleceniobiorca musi zgłosić swoje niezdolności do pracy lekarzowi. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie może wiązać się z pewnymi wyzwaniami, takimi jak brak płatnego zwolnienia lekarskiego i brak ochrony przed wypowiedzeniem umowy z powodu choroby. Warto być świadomym tych aspektów i zrozumieć swoje prawa i obowiązki jako osoba pracująca na umowie zlecenie.

Tak, można iść na zwolnienie lekarskie również będąc na umowie zlecenie.

Link tagu HTML: https://cyberprzestepczosc.info/

Ile jest netto na umowę zlecenie 2023?

0
Ile jest netto na umowę zlecenie 2023?
Ile jest netto na umowę zlecenie 2023?

Ile jest netto na umowę zlecenie 2023? – Ekspertowy Artykuł

Ile jest netto na umowę zlecenie 2023?

Umowa zlecenie jest jednym z popularnych rodzajów umów cywilnoprawnych, które umożliwiają świadczenie usług na rzecz innej osoby. W Polsce wiele osób decyduje się na pracę na umowę zlecenie ze względu na jej elastyczność i korzyści podatkowe. Jednak jednym z najważniejszych pytań, które nurtuje pracowników na umowie zlecenie, jest ile wynosi wynagrodzenie netto. W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu i omówimy różne aspekty, zastosowanie oraz wyzwania związane z umową zlecenie w 2023 roku.

1. Wprowadzenie do umowy zlecenie

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która umożliwia jednej stronie (zleceniobiorcy) świadczenie określonych usług na rzecz drugiej strony (zleceniodawcy). W przypadku umowy zlecenie, zleceniobiorca nie jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale samodzielnie wykonuje określone zadania.

Umowa zlecenie jest popularna wśród freelancerów, osób pracujących na własny rachunek oraz studentów, którzy chcą dorobić sobie podczas studiów. Jest to również popularna forma zatrudnienia w sektorze usługowym, takim jak marketing, IT czy księgowość.

2. Zastosowanie umowy zlecenie

Umowa zlecenie ma szerokie zastosowanie w różnych branżach i sektorach gospodarki. Oto kilka przykładów, gdzie umowa zlecenie jest często wykorzystywana:

 • Usługi marketingowe
 • Programowanie i rozwój oprogramowania
 • Księgowość i doradztwo podatkowe
 • Opieka nad dziećmi i osobami starszymi
 • Projektowanie graficzne

Umowa zlecenie daje możliwość elastycznego ustalania warunków współpracy, takich jak czas pracy, wynagrodzenie oraz zakres obowiązków. Jest to korzystne zarówno dla zleceniodawcy, który może korzystać z usług specjalistów na określony czas, jak i dla zleceniobiorcy, który ma większą swobodę w organizacji swojej pracy.

3. Wyzwania związane z umową zlecenie

Mimo wielu korzyści, umowa zlecenie wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Oto kilka z nich:

 • Brak stabilności zatrudnienia – Umowa zlecenie nie gwarantuje stałego zatrudnienia, co może być problematyczne dla osób, które potrzebują stabilności finansowej.
 • Brak świadczeń socjalnych – Osoby pracujące na umowie zlecenie nie mają takich samych praw i świadczeń socjalnych, jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
 • Wysokie obciążenie podatkowe – Wynagrodzenie z umowy zlecenie jest opodatkowane według skali podatkowej, co oznacza, że zleceniobiorcy mogą płacić wyższe podatki niż pracownicy na umowie o pracę.

4. Ile jest netto na umowę zlecenie w 2023 roku?

Wysokość wynagrodzenia netto na umowie zlecenie w 2023 roku zależy od kilku czynników, takich jak wysokość wynagrodzenia brutto, składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek dochodowy.

Aby obliczyć wynagrodzenie netto na umowie zlecenie, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń dostępnego na stronach internetowych, takich jak ZUS czy Ministerstwo Finansów. Wystarczy podać wysokość wynagrodzenia brutto oraz inne niezbędne informacje, a kalkulator automatycznie obliczy wynagrodzenie netto.

Warto jednak pamiętać, że wysokość wynagrodzenia netto na umowie zlecenie może być niższa niż wynagrodzenie netto pracownika na umowie o pracę o podobnej wysokości brutto. Wynika to z różnic w opodatkowaniu oraz braku świadczeń socjalnych dla zleceniobiorców.

5. Korzyści podatkowe dla zleceniobiorców

Mimo wyższego obciążenia podatkowego, umowa zlecenie ma również pewne korzyści podatkowe dla zleceniobiorców. Oto kilka z nich:

 • Możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu – Zleceniobiorcy mogą odliczać pewne koszty związane z wykonywaną działalnością, takie jak koszty dojazdu, zakupu sprzętu czy szkoleń.
 • Możliwość skorzystania z ulg podatkowych – Niektóre ulgi podatkowe są dostępne tylko dla osób pracujących na umowie zlecenie, co może obniżyć wysokość podatku do zapłacenia.

<h

Wezwanie do działania: Sprawdź, ile wynosi wynagrodzenie netto na umowę zlecenie w 2023 roku! Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji: https://www.fairplay.org.pl/.

Czy na studia chodzą dziewczyny w ciąży?

0
Czy na studia chodzą dziewczyny w ciąży?
Czy na studia chodzą dziewczyny w ciąży?

Czy na studia chodzą dziewczyny w ciąży?

Czy na studia chodzą dziewczyny w ciąży? To pytanie, które często zadają sobie przyszłe studentki, które spodziewają się dziecka. Decyzja o kontynuowaniu nauki na studiach w czasie ciąży może być trudna i wymaga rozważenia wielu czynników. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom tego tematu, włączając w to możliwości, wyzwania i korzyści związane z uczęszczaniem na studia w ciąży.

1. Wprowadzenie

Studia to ważny etap w życiu wielu osób, a ciąża to również wyjątkowy okres, który wymaga uwagi i troski. Dlatego decyzja o kontynuowaniu nauki na studiach w czasie ciąży może być trudna i wymaga przemyślenia. Wiele dziewczyn zastanawia się, czy jest to możliwe i jakie są wyzwania związane z tym wyborem. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania i przedstawić różne aspekty uczęszczania na studia w ciąży.

2. Możliwości dla dziewczyn w ciąży na studiach

Wielu studentek w ciąży decyduje się kontynuować naukę na studiach, ponieważ chcą zdobyć wykształcenie i osiągnąć swoje cele edukacyjne. Wiele uczelni oferuje wsparcie dla studentek w ciąży, takie jak elastyczne harmonogramy zajęć, możliwość zdalnego uczestnictwa w zajęciach, dostęp do poradnictwa i pomocy finansowej. Dzięki temu dziewczyny w ciąży mają możliwość kontynuowania nauki i jednoczesnego przygotowania się do macierzyństwa.

2.1 Elastyczne harmonogramy zajęć

Wiele uczelni rozumie, że dziewczyny w ciąży mogą mieć specjalne potrzeby i oferuje elastyczne harmonogramy zajęć. Dzięki temu studentki mogą dostosować swoje zajęcia do swojego stanu zdrowia i innych zobowiązań związanych z ciążą. Na przykład, mogą wybierać zajęcia w dogodnych dla siebie godzinach, unikając w ten sposób nadmiernego wysiłku fizycznego lub konfliktów z innymi zobowiązaniami.

2.2 Zdalne uczestnictwo w zajęciach

W dobie nowoczesnych technologii wiele uczelni oferuje możliwość zdalnego uczestnictwa w zajęciach. Dzięki temu dziewczyny w ciąży mogą uczestniczyć w wykładach i seminariach bez konieczności wychodzenia z domu. To szczególnie przydatne w przypadku, gdy ciąża wiąże się z ograniczeniami zdrowotnymi lub gdy studentka mieszka daleko od uczelni. Zdalne uczestnictwo w zajęciach daje możliwość kontynuowania nauki bez konieczności rezygnacji z opieki nad sobą i swoim dzieckiem.

2.3 Poradnictwo i pomoc finansowa

Wiele uczelni oferuje również poradnictwo i pomoc finansową dla studentek w ciąży. Dzięki temu dziewczyny mogą uzyskać wsparcie emocjonalne i praktyczne w trudnym okresie ciąży. Mogą również skorzystać z różnych form pomocy finansowej, takich jak stypendia, zniżki na opłaty za studia czy możliwość otrzymania pożyczki na pokrycie kosztów związanych z ciążą i macierzyństwem.

3. Wyzwania związane z uczęszczaniem na studia w ciąży

Uczęszczanie na studia w ciąży może być wyzwaniem, zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym. Dziewczyny w ciąży muszą radzić sobie z różnymi trudnościami, takimi jak zmęczenie, ograniczenia zdrowotne, trudności w koncentracji i równoczesne przygotowanie się do macierzyństwa. Poniżej przedstawiamy niektóre z tych wyzwań:

3.1 Zmęczenie

Ciąża może być bardzo męcząca dla organizmu, a uczęszczanie na zajęcia i wykonywanie zadań akademickich może wymagać dodatkowego wysiłku. Dziewczyny w ciąży muszą znaleźć sposób na radzenie sobie z tym zmęczeniem i zapewnić sobie odpowiednią ilość snu i odpoczynku.

3.2 Ograniczenia zdrowotne

Ciąża może wiązać się z różnymi ograniczeniami zdrowotnymi, takimi jak nudności, bóle pleców, obrzęki czy problemy z koncentracją. Dziewczyny w ciąży muszą być świadome swoich ograniczeń i dostosować swoje działania do swojego stanu zdrowia. Mogą również skonsultować się z lekarzem lub położną w celu uzyskania porady i wsparcia.

3.3 Przygotowanie się do macierzyństwa

Uczęszczanie na studia w ciąży wymaga równoczesnego przygotowania się do macier

Tak, dziewczyny w ciąży mogą chodzić na studia. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Fundacji Zdrowie, gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat: https://www.fundacjazdrowie.com.pl/

Kiedy nauczyciel narusza dobro dziecka?

0
Kiedy nauczyciel narusza dobro dziecka?
Kiedy nauczyciel narusza dobro dziecka?

Kiedy nauczyciel narusza dobro dziecka?

Nauczyciele odgrywają kluczową rolę w życiu dzieci, pomagając im rozwijać się, zdobywać wiedzę i osiągać sukcesy. Jednak niestety zdarzają się sytuacje, gdy nauczyciel narusza dobro dziecka. To poważny problem, który może mieć negatywny wpływ na rozwój emocjonalny i edukacyjny ucznia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom tego zagadnienia, włączając jego zastosowanie, wyzwania i sposoby radzenia sobie z takimi sytuacjami.

1. Co to znaczy, że nauczyciel narusza dobro dziecka?

Naruszenie dobra dziecka przez nauczyciela oznacza, że ​​nauczyciel działa w sposób szkodliwy lub nieodpowiedni wobec ucznia. Może to obejmować fizyczne, emocjonalne, werbalne lub seksualne nadużycia, zaniedbanie, dyskryminację, zastraszanie lub inne formy złego traktowania. Takie zachowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji dla dziecka, takich jak obniżona samoocena, trudności w nauce, problemy emocjonalne i trwałe uszkodzenia psychiczne.

2. Jakie są oznaki, że nauczyciel narusza dobro dziecka?

Istnieje wiele oznak, które mogą wskazywać na to, że nauczyciel narusza dobro dziecka. Oto kilka przykładów:

 • Zmiany w zachowaniu dziecka, takie jak wycofanie się, agresja, lęk lub depresja.
 • Nagłe pogorszenie wyników w nauce lub utrata zainteresowania nauką.
 • Obawy dziecka dotyczące pójścia do szkoły lub spotkania się z nauczycielem.
 • Obecność nieuzasadnionych siniaków, otarć lub innych obrażeń fizycznych.
 • Utrata apetytu, problemy ze snem lub inne objawy stresu.

Jeśli zauważysz te oznaki u swojego dziecka, ważne jest, aby podjąć działania i zbadać, czy nauczyciel może naruszać jego dobro.

3. Jakie są konsekwencje naruszania dobra dziecka przez nauczyciela?

Naruszenie dobra dziecka przez nauczyciela może mieć poważne konsekwencje zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Oto kilka przykładów:

 • Obniżona samoocena i utrata zaufania do nauczycieli i innych autorytetów.
 • Trudności w nauce i pogorszenie wyników szkolnych.
 • Problemy emocjonalne, takie jak lęki, depresja i zaburzenia zachowania.
 • Trwałe uszkodzenia psychiczne i traumy.
 • Trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji z innymi.

Te konsekwencje mogą mieć długotrwały wpływ na rozwój dziecka i jego przyszłe sukcesy w życiu.

4. Jak radzić sobie z sytuacją, gdy nauczyciel narusza dobro dziecka?

Jeśli podejrzewasz, że nauczyciel narusza dobro twojego dziecka, istnieje kilka kroków, które możesz podjąć:

 1. Zbierz dowody – zapisz wszystkie incydenty, daty, miejsca i świadków.
 2. Skonsultuj się z innymi – porozmawiaj z innymi rodzicami, nauczycielami lub dyrektorem szkoły, aby uzyskać wsparcie i porady.
 3. Zgłoś incydent – zgłoś sytuację do odpowiednich władz, takich jak dyrektor szkoły, kuratorium oświaty lub organy ścigania.
 4. Szukaj pomocy – skonsultuj się z prawnikiem, psychologiem lub innymi specjalistami, którzy mogą pomóc ci w tej sytuacji.
 5. Zadbaj o dobro dziecka – zapewnij swojemu dziecku wsparcie emocjonalne i profesjonalne, aby pomóc mu poradzić sobie z traumą.

Ważne jest, aby podjąć działania w celu ochrony dobra dziecka i zapewnienia mu bezpiecznego i zdrowego środowiska edukacyjnego.

5. Jak zapobiegać naruszaniu dobra dziecka przez nauczyciela?

Chociaż nie można całkowicie wyeliminować ryzyka naruszania dobra dziecka przez nauczyciela, istnieje wiele sposobów, aby zmniejszyć to ryzyko. Oto kilka sugestii:

 • Wspieraj otwartą komunikację – zachęcaj swoje dziecko do dzielenia się swoimi doświadczeniami w szkole i rozmawiania o swoich obawach.
 • Zapoznaj się z politykami szkoły – dowiedz się, jakie są polityki i procedury szkoły dotyczące bezpieczeństwa i ochrony uczniów.
 • Utrzymuj regularny kontakt z nauczyc

  Wezwanie do działania:

  Jeśli uważasz, że nauczyciel narusza dobro dziecka, nie pozostawiaj tego bez reakcji. Podejmij działania, które pomogą chronić i wspierać Twoje dziecko. Skontaktuj się z odpowiednimi władzami szkolnymi, takimi jak dyrektor szkoły lub kuratorium oświaty, aby zgłosić swoje obawy. Pamiętaj, że dobro i bezpieczeństwo dziecka są najważniejsze.

  Link tagu HTML do: https://www.halakrosno.pl/:
  Kliknij tutaj

Kiedy można zaliczyć pracę w gospodarstwie do stażu pracy?

0
Kiedy można zaliczyć pracę w gospodarstwie do stażu pracy?
Kiedy można zaliczyć pracę w gospodarstwie do stażu pracy?

Kiedy można zaliczyć pracę w gospodarstwie do stażu pracy?

Praca w gospodarstwie rolnym może być cennym doświadczeniem zawodowym, szczególnie dla osób zainteresowanych rolnictwem i pracą na wsi. Jednak wiele osób zastanawia się, czy praca w gospodarstwie może być uznana za staż pracy. W tym artykule omówimy różne aspekty związane z tym zagadnieniem, w tym zastosowanie, wyzwania i kryteria, które muszą być spełnione, aby praca w gospodarstwie mogła być uznana za staż pracy.

1. Czym jest staż pracy?

Staż pracy to okres, w którym osoba zdobywa doświadczenie zawodowe w określonym obszarze lub branży. Jest to forma praktyki zawodowej, która ma na celu umożliwienie osobie rozwinięcia umiejętności praktycznych i zdobycia wiedzy teoretycznej związanej z danym zawodem. Staże pracy są często oferowane przez firmy, organizacje non-profit, instytucje edukacyjne i rządy jako forma szkolenia i przygotowania do pracy zawodowej.

2. Zastosowanie stażu pracy w rolnictwie

Staż pracy w rolnictwie ma wiele zastosowań i może być cennym doświadczeniem dla osób zainteresowanych pracą w tej branży. Oto kilka przykładów, jak staż pracy może być wykorzystywany w rolnictwie:

 • Zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy na roli
 • Nauka o różnych aspektach produkcji rolniczej, takich jak uprawa roślin, hodowla zwierząt, zarządzanie gospodarstwem
 • Poznanie technologii i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • Praca zespołowa i komunikacja w kontekście rolnictwa
 • Zrozumienie procesów związanych z produkcją żywności i bezpieczeństwem żywności

3. Kiedy praca w gospodarstwie może być uznana za staż pracy?

Aby praca w gospodarstwie mogła być uznana za staż pracy, muszą być spełnione pewne kryteria. Oto kilka czynników, które mogą wpływać na to, czy praca w gospodarstwie może być uznana za staż pracy:

3.1. Czas trwania

Staż pracy zwykle ma określony czas trwania, który może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy. Jeśli praca w gospodarstwie trwa przez ten okres i jest związana z rozwojem umiejętności zawodowych, może być uznana za staż pracy.

3.2. Cel edukacyjny

Praca w gospodarstwie musi mieć cel edukacyjny i umożliwiać zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z rolnictwem. Osoba powinna mieć możliwość nauki i rozwoju podczas wykonywania pracy w gospodarstwie.

3.3. Nadzór i mentorstwo

Podczas stażu pracy ważne jest, aby osoba miała nadzór i mentorstwo ze strony doświadczonego pracownika lub właściciela gospodarstwa. Mentor powinien pomagać w rozwoju umiejętności i udzielać wsparcia w trakcie pracy.

3.4. Umowa stażowa

W celu uznania pracy w gospodarstwie za staż pracy, może być wymagane podpisanie umowy stażowej między pracownikiem a pracodawcą. Umowa powinna określać warunki pracy, cele edukacyjne i inne istotne szczegóły dotyczące stażu.

4. Wyzwania związane z pracą w gospodarstwie jako staż pracy

Praca w gospodarstwie jako staż pracy może wiązać się z pewnymi wyzwaniami. Oto kilka przykładów:

 • Fizyczne wymagania pracy na roli, takie jak praca na świeżym powietrzu, ciężka praca fizyczna
 • Brak dostępu do zaawansowanych technologii i narzędzi rolniczych
 • Ograniczone możliwości rozwoju kariery w rolnictwie
 • Trudności związane z zarządzaniem gospodarstwem i produkcją żywności

Podsumowanie

Praca w gospodarstwie może być uznana za staż pracy, jeśli spełnia określone kryteria, takie jak czas trwania, cel edukacyjny, nadzór i mentorstwo oraz podpisanie umowy stażowej. Staż pracy w rolnictwie może być cennym doświadczeniem dla osób zainteresowanych pracą na wsi i zdobyciem wiedzy i umiejętności związanych z rolnictwem. Jednak praca w gospodarstwie może wiązać się z pewnymi wyzwaniami, takimi jak praca fizyczna i ograniczone możliwości rozwo

Wezwanie do działania: Pracę w gospodarstwie można zaliczyć do stażu pracy, gdy jest ona wykonywana na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także spełnia wymogi określone przez przepisy prawa dotyczące stażu pracy. Zachęcam do zapoznania się z dokładnymi informacjami na ten temat na stronie internetowej ITC Grupa:

https://www.itcgrupa.pl/

Kto sporządza plan finansowy szkoły?

0
Kto sporządza plan finansowy szkoły?
Kto sporządza plan finansowy szkoły?

Kto sporządza plan finansowy szkoły?

Plan finansowy szkoły jest niezwykle istotnym narzędziem zarządzania, które pozwala na skuteczne planowanie i kontrolę finansów placówki edukacyjnej. Warto zrozumieć, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie tego planu oraz jakie są jego różne aspekty, zastosowania i wyzwania. W tym artykule przedstawimy szczegółową analizę tematu „Kto sporządza plan finansowy szkoły?” oraz omówimy różne aspekty związane z tym zagadnieniem.

Wprowadzenie

Plan finansowy szkoły to dokument, który określa przewidywane przychody i wydatki placówki edukacyjnej na określony okres czasu. Jest to narzędzie, które pozwala na skuteczne zarządzanie finansami szkoły, planowanie inwestycji, alokację środków oraz kontrolę wydatków. Sporządzenie planu finansowego wymaga wiedzy i doświadczenia z zakresu zarządzania finansami oraz znajomości specyfiki działania szkoły.

Kto jest odpowiedzialny za sporządzenie planu finansowego szkoły?

W większości przypadków to dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za sporządzenie planu finansowego. Dyrektor jest najwyższym kierownikiem placówki edukacyjnej i ma obowiązek zarządzania jej finansami. Sporządzenie planu finansowego wymaga jednak współpracy z innymi osobami, takimi jak księgowy szkoły, nauczyciele, a także organy nadzoru, takie jak rada pedagogiczna czy rada rodziców.

Rola dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły pełni kluczową rolę w sporządzaniu planu finansowego. To on jest odpowiedzialny za opracowanie strategii finansowej placówki, uwzględniającej cele i potrzeby szkoły. Dyrektor musi mieć wiedzę z zakresu zarządzania finansami oraz umiejętność analizy danych finansowych. Ponadto, dyrektor powinien być świadomy przepisów prawnych i regulacji dotyczących finansów szkoły.

Rola księgowego szkoły

Księgowy szkoły odgrywa kluczową rolę w procesie sporządzania planu finansowego. To on jest odpowiedzialny za zbieranie, analizę i interpretację danych finansowych szkoły. Księgowy współpracuje z dyrektorem i innymi osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie finansami, aby opracować realistyczny plan finansowy. Księgowy musi posiadać wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów publicznych oraz przepisów dotyczących finansów szkoły.

Współpraca z nauczycielami i organami nadzoru

W procesie sporządzania planu finansowego ważne jest uwzględnienie opinii nauczycieli oraz organów nadzoru, takich jak rada pedagogiczna czy rada rodziców. Nauczyciele mają wiedzę na temat bieżących potrzeb szkoły i mogą wnosić cenne uwagi dotyczące alokacji środków finansowych. Organ nadzoru, z kolei, ma za zadanie monitorować i kontrolować wydatki szkoły, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie finansami.

Aspekty sporządzania planu finansowego szkoły

Sporządzenie planu finansowego szkoły wiąże się z uwzględnieniem różnych aspektów, które mają wpływ na finanse placówki edukacyjnej. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas sporządzania planu finansowego szkoły.

Przychody szkoły

W planie finansowym należy uwzględnić przewidywane przychody szkoły. Przychody mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak dotacje państwowe, opłaty za zajęcia dodatkowe, wpłaty od rodziców czy dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych. Ważne jest dokładne oszacowanie przewidywanych przychodów, aby móc odpowiednio zaplanować wydatki.

Wydatki szkoły

W planie finansowym należy również uwzględnić przewidywane wydatki szkoły. Wydatki mogą obejmować pensje nauczycieli, koszty utrzymania budynków szkolnych, zakup podręczników i materiałów dydaktycznych, opłaty za energię czy koszty administracyjne. Warto dokładnie przeanalizować wszystkie wydatki, aby móc efektywnie zarządzać finansami szkoły.

Inwestycje i remonty

Plan finansowy szkoły powinien uwzględniać również inwestycje i remonty. Szkoła może potrzebować modernizacji infrastruktury, zakupu nowego sprzętu czy remontu pomieszczeń. W planie finansowym należy uwzględnić koszty związane z inwestycjami i remontami oraz określić źródła finansowania tych działań.

Rezerwy finansowe

Ważnym aspektem planu finansowego

Wezwanie do działania:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sporządzenia planu finansowego szkoły! Jeśli posiadasz umiejętności w zakresie finansów i chciałbyś pomóc w zarządzaniu budżetem naszej szkoły, serdecznie Cię zachęcamy do działania. Twój wkład będzie niezwykle cenny dla naszej społeczności szkolnej.

Aby dowiedzieć się więcej na temat sporządzania planu finansowego szkoły, odwiedź stronę internetową: https://zdrowietiens.pl/. Tam znajdziesz wiele przydatnych informacji i narzędzi, które mogą Ci pomóc w tym zadaniu.

Dziękujemy za zainteresowanie i czekamy na Twoje zaangażowanie w rozwój finansowy naszej szkoły!

Kiedy nie jest wymagane zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

0
Kiedy nie jest wymagane zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?
Kiedy nie jest wymagane zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

Kiedy nie jest wymagane zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

W dzisiejszych czasach mobilność zawodowa jest coraz bardziej popularna. Coraz więcej osób decyduje się na pracę za granicą, aby zdobyć nowe doświadczenia, rozwijać swoje umiejętności i poprawić swoje warunki życia. Jednak przed podjęciem pracy w innym kraju, cudzoziemcy muszą spełnić pewne wymogi prawne, w tym uzyskać zezwolenie na pracę. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. W tym artykule omówimy te sytuacje i przedstawimy różne aspekty, zastosowanie i wyzwania związane z tym tematem.

Kiedy nie jest wymagane zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

W Polsce istnieje kilka przypadków, w których cudzoziemcy mogą pracować bez konieczności uzyskiwania zezwolenia. Poniżej przedstawiamy te sytuacje:

1. Obywatele Unii Europejskiej

Jednym z najważniejszych wyjątków od wymogu zezwolenia na pracę jest obywatelstwo Unii Europejskiej. Obywatele UE mają prawo swobodnego przepływu i swobodnego dostępu do rynku pracy w Polsce. Oznacza to, że mogą pracować na terenie Polski bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Jednak w niektórych przypadkach mogą być wymagane inne formalności, takie jak rejestracja pobytu.

2. Członkowie rodziny obywateli UE

Osoby będące członkami rodziny obywateli UE również mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę. Dotyczy to małżonków, partnerów życiowych, dzieci i rodziców obywateli UE. Jednak w niektórych przypadkach mogą być wymagane pewne formalności, takie jak uzyskanie karty pobytu.

3. Osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy

Osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce również mogą pracować bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Jednak praca musi być zgodna z warunkami określonymi w zezwoleniu na pobyt czasowy. W przypadku zmiany miejsca pracy, cudzoziemiec musi uzyskać nowe zezwolenie na pracę.

4. Studenci

Studenci, którzy studiują w Polsce na pełnym etacie, mogą pracować bez zezwolenia na pracę. Jednak liczba godzin pracy jest ograniczona i nie może przekraczać 20 godzin tygodniowo. Praca musi być zgodna z profilem studiów i nie może wpływać negatywnie na postępy w nauce.

5. Praktykanci

Osoby odbywające praktyki w Polsce również mogą pracować bez zezwolenia na pracę. Jednak praktyki muszą być związane z profilem kształcenia i nie mogą trwać dłużej niż 3 miesiące. Praktykanci muszą również posiadać umowę o praktykę podpisaną z instytucją, w której odbywają praktyki.

6. Osoby ubiegające się o azyl

Osoby ubiegające się o azyl w Polsce również mogą pracować bez zezwolenia na pracę. Jednak praca musi być zgodna z warunkami określonymi w decyzji o przyznaniu ochrony międzynarodowej. W przypadku zmiany miejsca pracy, cudzoziemiec musi uzyskać nowe zezwolenie na pracę.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w Polsce. Obywatele Unii Europejskiej, członkowie rodziny obywateli UE, osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy, studenci, praktykanci oraz osoby ubiegające się o azyl mają prawo pracować w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że w niektórych przypadkach mogą być wymagane inne formalności, takie jak rejestracja pobytu czy uzyskanie karty pobytu. Przed podjęciem pracy w Polsce, cudzoziemcy powinni zapoznać się z obowiązującymi przepisami i skonsultować się z odpowiednimi instytucjami, aby upewnić się, że spełniają wszystkie wymogi prawne.

Wezwanie do działania:

Kiedy nie jest wymagane zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

Link tagu HTML do: https://www.mordewind.pl/

Jakie są motywy podejmowania aktywności rekreacyjno turystycznej?

0
Jakie są motywy podejmowania aktywności rekreacyjno turystycznej?
Jakie są motywy podejmowania aktywności rekreacyjno turystycznej?

Jakie są motywy podejmowania aktywności rekreacyjno turystycznej?

Jakie są motywy podejmowania aktywności rekreacyjno turystycznej?

W dzisiejszym zabieganym świecie, coraz więcej osób decyduje się na aktywność rekreacyjno-turystyczną jako sposób na relaks, odpoczynek i odkrywanie nowych miejsc. Motywy podejmowania takiej aktywności są różnorodne i zależą od indywidualnych preferencji i potrzeb. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym motywom i dowiemy się, dlaczego coraz więcej osób decyduje się na aktywność rekreacyjno-turystyczną.

1. Odkrywanie nowych miejsc

Jednym z głównych motywów podejmowania aktywności rekreacyjno-turystycznej jest chęć odkrywania nowych miejsc. Często jesteśmy zmęczeni codzienną rutyną i szukamy sposobu na oderwanie się od niej. Podróżowanie pozwala nam poznać nowe kultury, tradycje i krajobrazy. Odkrywanie nowych miejsc daje nam możliwość poszerzenia horyzontów i zdobycia nowych doświadczeń.

2. Relaks i odpoczynek

Aktywność rekreacyjno-turystyczna jest również doskonałym sposobem na relaks i odpoczynek. W czasie podróży możemy oderwać się od stresujących sytuacji i zatopić się w pięknie natury. Spacer w górach, plażowanie nad morzem czy wizyta w spa mogą przynieść nam wiele korzyści zdrowotnych i psychicznych. Odpoczynek jest niezwykle ważny dla naszego samopoczucia i równowagi wewnętrznej.

3. Aktywność fizyczna

Wielu ludzi decyduje się na aktywność rekreacyjno-turystyczną ze względu na możliwość uprawiania sportu i aktywności fizycznej. W czasie podróży możemy spróbować różnych form aktywności, takich jak wspinaczka, kajakarstwo, jazda na rowerze czy trekking. Aktywność fizyczna nie tylko poprawia naszą kondycję, ale również wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie i zdrowie.

4. Poznanie innych ludzi

Podejmowanie aktywności rekreacyjno-turystycznej daje nam również możliwość poznania nowych ludzi i nawiązania ciekawych znajomości. Podczas podróży spotykamy wiele osób o podobnych zainteresowaniach i pasjach. Wspólne przeżycia i doświadczenia mogą prowadzić do nawiązania trwałych przyjaźni. Poznanie innych ludzi może również poszerzyć nasze horyzonty i otworzyć nas na nowe perspektywy.

5. Edukacja i samorozwój

Aktywność rekreacyjno-turystyczna może być również doskonałą okazją do nauki i samorozwoju. Podczas podróży możemy zdobywać nową wiedzę na temat historii, kultury i przyrody. Zwiedzanie muzeów, zabytków i parków narodowych może być nie tylko interesujące, ale również edukacyjne. Samorozwój jest ważnym elementem naszego życia i podróże mogą nam w tym pomóc.

Podsumowanie

Aktywność rekreacyjno-turystyczna ma wiele motywów i korzyści. Odkrywanie nowych miejsc, relaks i odpoczynek, aktywność fizyczna, poznawanie innych ludzi oraz edukacja i samorozwój to tylko niektóre z nich. Każdy z nas ma inne potrzeby i preferencje, dlatego warto znaleźć taką formę aktywności rekreacyjno-turystycznej, która będzie dla nas najbardziej satysfakcjonująca. Niezależnie od motywów, aktywność rekreacyjno-turystyczna może przynieść nam wiele radości, przygód i niezapomnianych wspomnień.

Wezwanie do działania:

Zapraszamy do odkrywania motywów podejmowania aktywności rekreacyjno-turystycznej! Czy chcesz zrelaksować się, poznać nowe miejsca, oderwać się od codzienności czy poszerzyć swoje horyzonty? Bez względu na to, jakie są Twoje motywy, świat turystyki czeka na Ciebie z otwartymi ramionami. Przeżyj niezapomniane przygody, poznaj różne kultury i ciesz się pięknem naszego świata. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: https://www.magazyn-turysty.pl/

Jak szukać pracy w Tajlandii?

0
Jak szukać pracy w Tajlandii?
Jak szukać pracy w Tajlandii?

Jak szukać pracy w Tajlandii?

Praca w Tajlandii może być fascynującym doświadczeniem, które pozwoli Ci poznać nową kulturę, zdobyć cenne umiejętności i rozwinąć się zawodowo. Jednak znalezienie pracy w obcym kraju może być wyzwaniem. W tym artykule dowiesz się, jak skutecznie szukać pracy w Tajlandii, jakie są najpopularniejsze branże i jakie są najważniejsze wyzwania związane z podjęciem pracy w tym kraju.

1. Zbadaj rynek pracy w Tajlandii

Zanim rozpoczniesz poszukiwania pracy w Tajlandii, warto dokładnie zbadać rynek pracy w tym kraju. Dowiedz się, jakie są najbardziej poszukiwane zawody, jakie są średnie zarobki w poszczególnych branżach i jakie są wymagania dotyczące zatrudnienia. Możesz skorzystać z różnych źródeł informacji, takich jak strony internetowe, fora dyskusyjne, grupy na mediach społecznościowych oraz rozmowy z osobami, które już pracują w Tajlandii.

2. Znajdź agencję rekrutacyjną

Jednym z najłatwiejszych sposobów na znalezienie pracy w Tajlandii jest skorzystanie z usług agencji rekrutacyjnej. Agencje te mają dostęp do wielu ofert pracy i mogą pomóc Ci w znalezieniu pracy, która odpowiada Twoim umiejętnościom i doświadczeniu. Warto jednak pamiętać, że niektóre agencje mogą pobierać opłaty za swoje usługi, dlatego zawsze sprawdzaj warunki współpracy przed podjęciem decyzji.

3. Przeszukaj internetowe portale pracy

Internetowe portale pracy są doskonałym źródłem ofert pracy w Tajlandii. Możesz przeglądać ogłoszenia, wysyłać swoje CV i aplikować na interesujące Cię stanowiska. Warto regularnie odwiedzać te portale i być aktywnym w poszukiwaniu pracy. Pamiętaj, że konkurencja na rynku pracy w Tajlandii może być duża, dlatego ważne jest, aby być systematycznym i wytrwałym w swoich poszukiwaniach.

4. Skorzystaj z sieci kontaktów

Ważnym elementem szukania pracy w Tajlandii jest budowanie sieci kontaktów. Możesz skorzystać z różnych możliwości, takich jak uczestnictwo w branżowych konferencjach i wydarzeniach, dołączenie do grup zawodowych na mediach społecznościowych oraz nawiązywanie kontaktów z osobami, które już pracują w Tajlandii. Często to właśnie kontakty mogą pomóc Ci w znalezieniu pracy, dlatego warto inwestować czas i wysiłek w budowanie relacji zawodowych.

5. Przygotuj profesjonalne CV i list motywacyjny

Przygotowanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego jest kluczowe podczas szukania pracy w Tajlandii. Upewnij się, że Twoje CV jest aktualne, zawiera wszystkie istotne informacje o Twoim doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach oraz jest dostosowane do wymagań konkretnego stanowiska. List motywacyjny powinien być spersonalizowany i pokazywać, dlaczego jesteś odpowiednim kandydatem na dane stanowisko. Pamiętaj, że pierwsze wrażenie ma ogromne znaczenie, dlatego starannie przygotuj swoje aplikacje.

6. Zdobądź wizę pracowniczą

Przed podjęciem pracy w Tajlandii musisz uzyskać odpowiednią wizę pracowniczą. Istnieje kilka rodzajów wiz, które mogą Cię zainteresować, w zależności od rodzaju pracy, jaką zamierzasz podjąć. Najlepiej skonsultuj się z ambasadą Tajlandii w swoim kraju lub skorzystaj z usług agencji rekrutacyjnej, która pomoże Ci w procesie aplikacji o wizę.

7. Przygotuj się na kulturowe różnice

Praca w Tajlandii może być wyzwaniem nie tylko pod względem zawodowym, ale także kulturowym. Tajlandia ma swoje specyficzne zwyczaje i normy społeczne, dlatego warto wcześniej zapoznać się z tajską kulturą i przygotować się na różnice. Bądź otwarty na nowe doświadczenia i gotowy do nauki i adaptacji.

Podsumowanie

Szukanie pracy w Tajlandii może być trudne, ale również bardzo satysfakcjonujące. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest systematyczność, wytrwałość i otwartość na nowe możliwości. Zbadaj rynek pracy, skorzystaj z różnych źródeł informacji, zbuduj sieć kontaktów, przygotuj profesjonalne aplikacje i bądź gotowy na kulturowe różnice. Powodzenia w poszukiwaniu pracy w Tajlandii!

Wezwanie do działania:

Jeśli szukasz pracy w Tajlandii, oto kilka kroków, które mogą Ci pomóc:

1. Przygotuj swoje CV i list motywacyjny w języku angielskim.
2. Zarejestruj się na popularnych stronach z ofertami pracy w Tajlandii, takich jak JobsDB, ThaiJob, czy JobThai.
3. Wykorzystaj swoje kontakty i zasięgaj informacji od osób, które już pracują w Tajlandii.
4. Zbadaj lokalne firmy i instytucje, które mogą być zainteresowane Twoimi umiejętnościami.
5. Przygotuj się na rozmowy kwalifikacyjne, które mogą być prowadzone zarówno osobiście, jak i online.
6. Zwróć uwagę na wymagania dotyczące wizy i pozwolenia na pracę w Tajlandii.

Pamiętaj, że szukanie pracy może być czasochłonne i wymagać cierpliwości. Nie poddawaj się i bądź aktywny w poszukiwaniu możliwości zatrudnienia.

Link tagu HTML: https://projektdziecko.pl/

ZOBACZ TEŻ

Kto jest pracodawca pracownika tymczasowego?

Kto jest pracodawca pracownika tymczasowego?

Kto jest pracodawca pracownika tymczasowego? Pracownicy tymczasowi odgrywają istotną rolę w dzisiejszym rynku pracy. Są to osoby zatrudnione na określony czas w celu wykonania określonych...