sobota, Luty 22, 2020

Kiedy powstała drukarka 3D? Historia druku 3D

0
Kiedy powstała drukarka 3D? Historia druku 3D

Druk 3D to coraz silniej zyskująca popularność łatwo dostępna technologia produkcyjna. Powstała z prostej potrzeby optymalizacji czasu i kosztów pojedynczych egzemplarzy, bez konieczności uruchamiania długich serii produkcyjnych, które były ograniczeniem dla większości osób i przedsiębiorstw. Jakie były początki druku 3D i kiedy powstała pierwsza drukarka 3D, jaką znamy dziś? O tym w naszym dzisiejszym artykule.

Powstanie pierwszego druku 3D

Za początek druku 3D uznaje się rok 1984, gdy opatentowano po raz pierwszy technikę która nazwano sterolitografią. Jest to proces polegający na stopniowym obrysowaniu kolejnych przekrojów modelu za pomocą lasera w stopniowo zanurzającej się platformie w zbiorniku z fotopolimerem. Pod wpływem laseru następuje polimeryzacja i proces powtarza się wraz ze stopniowym nakładaniem kolejnych warstw. Tą technologię można uznać za przodka druku 3D, jednak urządzenie odpowiadające za jej wykonanie było zaledwie wczesną koncepcją drukarki 3D.

Pierwsze drukarki 3D – doskonalenie technologii produkcyjnych

Za pierwszą drukarkę 3D w historii uznaje się maszynę oznaczoną jako SLA-250, która nie nazywała się wtedy drukarką 3D, a aparatem stereolitograficznym. Dzięki takim urządzeniom po kilkunastu latach bo w roku 1993 naukowcy z MIT opatentowali technikę drukowania trójwymiarowego, która swoje podstawy czerpie właśnie z procesu występującego w sterolitografii.

Twórcy sterolitografii postanowili założyć pierwszą firmę, skoncentrowaną wyłącznie na drukarkach 3D. Było to Z Corporation, założone w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych. Przedsiębiorstwo to rozwijało urządzenia, które pracowały w nowej technologii produkcyjnej, osiągając coraz lepsze rezultaty.

Podsumowanie – kiedy powstała drukarka 3D, jaką znamy dziś?

Począwszy od 1971 roku, króry uznaje się za początek drukowania przestrzennego, poprzez lata 90te, kiedy urządzenia ewoluowały w kierunku drukarek 3D jakie znamy dzisiaj zlecając swoje wydruki 3D do drukarni 3D lub wytwarzając je na domowych drukarkach 3D. Kończąc na 2005, gdy drukarki 3D, takie jak Spectrum Z510 rozpoczęły trend wytwarzania drukarek 3D jakie znamy dziś. Współczesne drukarki 3D niczym nie przypominają już swoich przodków, a technologia ta, współcześnie rozwija się w bardzo szybkim tempie.

Maszyny CNC – jak zadbać o bezpieczeństwo podczas pracy?

0
Maszyny CNC – jak zadbać o bezpieczeństwo podczas pracy

Jeszcze kilkanaście lat temu nie istniały praktycznie żadne wytyczne oraz zasady bezpiecznego użytkowania maszyn CNC. Z tego powodu każdego roku ginęło wielu pracowników. Dzisiaj na szczęście wszystko się zmieniło i obrażenia podczas pracy są rzadkością. Pomimo tego, że nastąpiła bardzo duża poprawa, nie można zapominać, jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo w miejscu pracy.

O czym powinien pamiętać każdy operator CNC?

Przedsiębiorstwa produkcyjnie w szczególności wzięły sobie do serca zasady bezpiecznego użytkowania maszyn CNC. Dbają one o przestrzeganie wszelkich reguł i swoich pracowników szkolą w kwestii obsługi maszyn CNC. Dotyczy to przede wszystkim noszenia okularów ochronnych, wyraźnego oznaczania wszelkich płynów, unikania luźnej odzieży, a także noszenia biżuterii i postępowania zgodnie z procedurami blokowania.

Choć przestrzeganie tych zasad znacząco pomaga w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, na operatorów maszyn CNC wciąż czyha wiele zagrożeń, które mogą prowadzić do zdarzeń negatywnych w skutkach. Niestety, część z nich to powszechne zagrożenia, znane każdemu pracownikowi, ale mimo wszystko są ignorowane. Warto pamiętać, że zapobieganie wypadkom zależy przede wszystkim od ogólnej świadomości operatorów. By ją podnosić, warto zapoznawać ich z poszczególnymi zagrożeniami, które są najczęściej spotykane.

Jak chronić słuch w miejscu pracy?

Ochrona słuchu jest obowiązkiem każdego operatora maszyn CNC. Głuchota lub upośledzenie słuchu to dwie najczęściej występujące choroby zawodowe wśród tych pracowników. Nawet jeśli hałas nie jest wysoki, lecz stały, warto zadbać o ochronę słuchu, ponieważ z badań wynika, że choroby związane z narządem słuchu dotyczą 1 na 9 chorych. Ponad 70% przypadków związanych jest z sektorem wytwórczym. By zmniejszyć poziom szkodliwego hałasu, instytut BHP zaleca używanie specjalnych osłon na uszy. Dotyczy to oczywiście miejsc, gdzie kontrola lub wyeliminowanie wysokich dźwięków jest niemożliwe. Wdrażanie do firm standardów, mających na celu kontrolę hałasu, to sposób na zmniejszenie ubytków słuchu pracowników, jak również stworzenie lepszego środowiska do pracy.

Maszyny CNC a naprawa usterek

Niekiedy dochodzi do sytuacji, że operator maszyny CNC musi wejść do jej wnętrza w celu wymiany konkretnego elementu lub naprawy mechanizmu. Zawsze należy mieć na uwadze, że jest to działanie niebezpieczne, które może prowadzić do tragedii. Warto pamiętać, że dla każdego rozwiązania istnieje jakaś alternatywa. Na przykład zamiast samodzielnie wymieniać uchwyt szczękowy, można użyć specjalnego dźwigu lub żurawia, który pomoże w podnoszeniu oraz zakładaniu uchwytu. Inny przykład to wykańczanie wsteczne, które wymaga ręcznego przymocowania ostrza. W tym przypadku należy zwrócić szczególną ostrożność, by nie zapomnieć o wyjęcia noża po cięciu, ponieważ to w konsekwencji może być szkodliwe nie tylko dla maszyny, ale i dla człowieka. By zapobiec niebezpieczeństwu, dobrze jest pamiętać, że istnieją inne rozwiązania, które nie wymagają zaangażowania operatora. To nie tylko zwiększy bezpieczeństwo produkcji, ale i pracownika. Już dziś zaopatrz sie w niezbędne akcesoria bhp.

Czy zrobiłeś wystarczająco dla bezpieczeństwa swojego dziecka?

0
Czy zrobiłeś wystarczająco dla bezpieczeństwa swojego dziecka

Dziecko to największy skarb w życiu każdego rodzica, a o skarby należy dbać, chuchając na nie i dmuchając. Pierwsze lata życia niemal dosłownie polegają na pielęgnowaniu dziecka, dbaniu o to, by nie brakowało mu jedzenia, ubrania, snu i miłości. W tym wszystkim ukrywa się jedno – pragnienie zapewnienia dziecku maksimum bezpieczeństwa za wszelką cenę. Warto się nad tym zastanowić i wykupić ubezpieczenie noworodka na wszelkie możliwe wypadki.

Jak efektywnie wdrożyć system klasy ERP?

0
Jak efektywnie wdrożyć system klasy ERP

System klasy ERP jest niezbędnym narzędziem w każdej nowoczesnej firmie. Dzięki niemu można usprawnić procesy biznesowe i tym samym zbudować przewagę konkurencyjną na rynku. Podpowiadamy, jak efektywnie wdrożyć taki system.

Czym powinien wyróżniać się doskonały design ulotki?

0
Czym powinien wyróżniać się doskonały design ulotki

Dzisiaj porozmawiamy o naszych najlepszych wskazówkach, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu i drukowaniu ulotek.

Planowanie produkcji w systemach ERP

0
Planowanie produkcji w systemach ERP

System ERP to innowacyjne oprogramowanie, ułatwiające planowanie oraz techniczne przygotowanie produkcji. Integruje wszystkie procesy, a tym samym umożliwia sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. Dzięki ERP można stworzyć przejrzysty, główny harmonogram produkcji (MPS) i na bieżąco kontrolować realizację kolejnych etapów.

Optymalne gospodarowanie zasobami – zapasy pod kontrolą

Proces wytwarzania w każdym zakładzie zaczyna się od identyfikacji obszarów produkcyjnych. Na finalny efekt produkcji wpływa szereg działań, które muszą być odpowiednio zaprogramowane. Sekwencja zdarzeń jest tu niezwykle ważna, gdyż to od niej zależy powodzenie całego procesu. Zintegrowany system ERP okazuje się doskonałym sposobem na płynną wymianę informacji oraz kontrolowanie realizacji konkretnych działań.

Optymalna gospodarka magazynowa stanowi jeden z kluczowych czynników prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kiedy już powstanie harmonogram, konieczne jest zatem opracowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP). Ważną rolę odgrywa tu tak zwana marszruta, czyli zestaw działań niezbędnych do wyprodukowania danego przedmiotu. W harmonogramie zawiera się także czas potrzebny do wykonania konkretnych zadań. Programowanie wymogów na poszczególne komponenty (surowce, podzespoły) staje się łatwiejsze dzięki ERP. System gwarantuje pracownikom dostęp do wszelkich niezbędnych danych oraz szybki przepływ informacji pomiędzy konkretnymi jednostkami.

Oprogramowanie pozwala kontrolować stany magazynowe, gwarantując bezpieczeństwo zapasów. Właściwe przechowywanie dóbr oraz poprawna ich dystrybucja do poszczególnych jednostek stanowi podstawę funkcjonowania danej firmy. Utrzymanie optymalnego poziomu zasobów możliwe jest dzięki aplikacjom ułatwiającym prognozowanie zapotrzebowania.

System, który czuwa nad jakością produkcji

ERP pozwala również określić zdolności produkcyjne dla poszczególnych stanowisk pracy, a tym samym wydajność całego przedsiębiorstwa. System umożliwia planowanie produkcji na podstawie zestawienia zapotrzebowania materiałowego z aktualnymi zdolnościami produkcyjnymi danej jednostki i całego przedsiębiorstwa.

Dzięki systemowi możliwa jest rejestracja czasu pracy oraz ilości wyprodukowanych zasobów, co w efekcie daje spójny obraz procesu produkcji. Pozwala określić rzeczywiste zapotrzebowanie na obłożenie stanowisk oraz gniazd roboczych, a także na konkretną ilość godzin produkcyjnych. Monitorowanie zdolności produkcyjnych pozwala uzyskać optymalne warunki pracy.

Oprogramowanie ERP ułatwia tym samym współpracę przy rozwiązywaniu bieżących problemów produkcyjnych oraz uskutecznia szybkie reagowanie na zmieniające się oczekiwania klientów. Dzięki niemu możliwe jest zautomatyzowane, techniczne przygotowanie produkcji, które obejmuje opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej, dokumentacji technologicznej, wzorców i normatywów, zaprojektowanie wyposażenia technologicznego oraz wdrożenie produkcyjne.

System ERP to niezwykle przydatne narzędzie, dzięki któremu zarządzanie czasem pracy oraz zasobami przedsiębiorstwa staje się łatwiejsze, a wszelkie dane są uporządkowane i zgromadzone w jednym miejscu.

Druk i oprawa pracy dyplomowej

0
Druk i oprawa pracy dyplomowej

Odpowiednia oprawa pracy dyplomowej sprawia studentom niemały problem. Jeśli chcemy zrobić to dobrze, w pierwszej kolejności powinniśmy bardzo dokładnie zapoznać się z wymaganiami danej uczelni. Każda placówka narzuca swoje własne wytyczne, a niezastosowanie się do nich może skutkować odrzucenie pracy. Dlatego oferowane są różnego rodzaju opraw.

Podstawowe wymagania

Praca dyplomowa powinna być estetyczna i dobrze sformatowana. Mowa tu przede wszystkim o rodzaju i rozmiarze czcionek, wielkości interlinii, rozmiarze akapitów czy nawet z góry określonego sposobu cytowania fragmentów literatury i tworzenia przypisów. Ważną kwestią jest ustawienie większego lewego akapitu, aby część każdej kartki można było ukryć w oprawie. Kiedy tego nie zrobimy, nie będziemy mogli swobodnie przeczytać pracy, ponieważ fragmenty tekstu zostaną zasłonięte oprawą.

Praca dyplomowa powinna być zapisana w formacie pdf, aby tekstu nie dało się edytować. W innych programach często zdarza się, że tekst otwarty na innym komputerze różni się od oryginału, zwłaszcza pod względem formatowania. Ważne jest też sprawdzenie, czy dana uczelnia wymaga druku jednostronnego, czy może dwustronnego.

Rodzaje opraw

Najpopularniejszą metodą jest bindowanie. Ta metoda jest prosta i łatwa, a polega na scalaniu luźnych kartek za pomocą bindownicy. Okładkę przednią i tylną pełnią zazwyczaj: na froncie plastikowa i przezroczysta folia oraz sztywny tekturowy tył. Druga metoda termozgrzewalna to miękka oprawa pracy dyplomowej, która zajmuje mniej więcej 15 minut. Do tego rodzaju używa się specjalnego preparatu, który przypomina klej. Poszczególne strony wkłada się do wspomnianych wcześniej oprawek, łącząc je ze sobą za pomocą rozpuszczonego preparatu. Oprawę termozgrzewalną zaleca się w przypadku pracy dyplomowej posiadającej około 200 stron.

Kolejną metodą jest oprawa z listwą wysuwaną i ta technika nie wymaga specjalnych narzędzi. Kartki wkładane są w środek plastikowej listwy, która została założona na przezroczystą okładkę. Zaletą tej metody jest to, że listwę można wielokrotnie zakładać i zdejmować, dzięki czemu możemy szybko i sprawnie robić wymianę zawartości. Jeżeli zależy nam na twardej okładce, możemy zdecydować się na sztywną oprawę introligatorską lub tak zwane gwoździowanie. Taki rodzaj oprawy przypomina książkę i bardzo efektownie się prezentuje.

Miękka oprawa pracy dyplomowej

Miękka oprawa pracy dyplomowej jest chętnie wybierana. Częściej jednak wykorzystywana jest w przypadku różnego rodzaju audytów, raportów czy prac zaliczeniowych na studiach. Miękka oprawa zaciskowa wyposażona jest w bardzo twardy grzbiet oraz ma cienką i przezroczystą okładkę z przodu, a tekturową z tyłu.

Twarda oprawa pracy dyplomowej

Twarda oprawa jest najczęściej wybieraną metodą do oprawy pracy dyplomowej przez studentów. Stosuje się ją również do zabezpieczenia ważnych dokumentów, aktów prawnych i umów, dzięki czemu zawartość jest zdecydowanie lepiej chroniona. Można wybrać kolorystykę oprawy np. czarny, bordowy, granatowy lub zielony. Do wyboru są również różne wymiary, które należy dopasować do objętości pracy, a także gramatury papieru, na którym została wydrukowana.

Oprawa pracy dyplomowej – cena

Cena oprawy pracy dyplomowej różni się przede wszystkim od wybranego przez nas punktu, rodzaju czy papieru, na którym praca ta ma być wydrukowana. Zazwyczaj usługa ta wyceniana jest na podstawie przesłanego dokumentu. Może to być od 50 złotych do 100 złotych. Oprawy miękkie są oczywiście tańsze od twardych.

Najciekawsze oferty telefonii komórkowej dla nowych klientów

0
Najciekawsze oferty telefonii komórkowej dla nowych klientów

Rozważasz przeniesienie numeru i nie wiesz, jakiego operatora warto wybrać? Podpowiadamy na przykładach trzech pakietów dla nowych klientów od różnych dostawców.

Z czym najczęściej integruje się sklep internetowy?

0
Z czym najczęściej integruje się sklep internetowy?

Będąc właścicielem sklepu internetowego z pewnością domyślasz się, jakie możliwości otwiera przed tobą obecna technologia. Jedną z opcji do rozwoju są integracje e-commerce, które zwiększają wygodę i automatyzację wielu procesów, ułatwiając wiele działań nie tylko klientom, ale także sprzedawcom. Z czym najczęściej integruje się sklep internetowy?

Szybkie płatności internetowe

Wdrożenie płatności elektronicznych nie należy do skomplikowanych czynności, jest to jeden z prostszych rozwiązań odpowiadających za automatyzację procesu zakupowego, a tym samym jego ułatwienia. Wprowadzenie systemu szybkich płatności jest sporym udogodnieniem nie tylko dla klientów, ale także dla sprzedawców, ponieważ automatyczne uzupełnianie danych w formularzu minimalizuje ryzyko błędów, a szybkie informacje zwrotne o dokonaniu płatności budują rangę sklepu, zwiększając jego poziom zaufania. Wybór odpowiedniej platformy jest zależny od różnych kwestii – szeroka oferta kanałów płatności, niska prowizja lub poziom bezpieczeństwa, jednak zanim podejmie się decyzję o danej integracji warto sprawdzić czy będzie ona atrakcyjna zarówno, dla nas jako sprzedawcy, jak i klienta.

Integracja z Allegro

Bez wątpienia jednym z najbardziej popularnych wdrożeń dla sklepów internetowych jest integracja z Allegro. Platforma umożliwia wstawienie kilku ofert jednocześnie, a nawet całej kategorii poprzez wykorzystanie jednego szablonu. Panel administracyjny Allegro pozwala więc na komfortowe tworzenie wielu aukcji, a także wprowadza wysoki poziom automatyzacji do twojego biznesu poprzez aktualizację stanu magazynu towaru po transakcji, aktualizację cen produktu czy także zamykanie aukcji. Właśnie takie rozwiązania pozwalają kontrolować proces sprzedaży i zmniejszają koszty obsługi sklepu.

Obsługa klienta z wykorzystaniem chatbotów

Jednym z najbardziej popularnych trendów w e-commerce są chatboty, które coraz chętniej wprowadzane są na płaszczyznę obsługi klienta. Nie ma się co dziwić, wykorzystanie tego narzędzia pozwala na całodobową opiekę nad klientem przez siedem dni w tygodniu. Chatboty są w stanie odpowiadać na pytania używając danych, dzięki którym zostały zaprogramowane, dlatego w pełni nie zastąpią człowieka z działu obsługi klienta. Mimo to warto je wykorzystać, choćby do odpowiadania na najczęściej zadawane przez użytkowników pytania, co usprawni proces kontaktu z klientem i być może obniży koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników.

Integracja sklepu internetowego z hurtownią

Jak uniknąć złożenia zamówienia na produktu, który jest niedostępny w magazynie? Wykorzystać integrację sklepu z hurtownią. To rozwiązanie pozwala na import danych na temat sprzedawanych produktów w jednym pliku, który zawiera nazwy, zdjęcia, ceny i opisy towaru wraz ze stanem magazynowym. Według web-developerów z Smartbees to właśnie odpowiednio przeprowadzona integracja sklepu z hurtownią eliminuje problem zamówień produktu, który nie jest dostępny, dzięki aktualizacjom na bieżąco, co w rzeczywistości oznacza, że unikniemy niezadowolenia klienta w tym aspekcie.

Dobrze wdrożone integracje to nie tylko ułatwienie dla sprzedawców czy klientów, ale również klucz do zwiększania sprzedaży i efektywnego zarządzania sklepem. Pamiętaj jednak, że co za dużo to niezdrowo, dlatego kieruj się zdrowym rozsądkiem i dobierz takie narzędzia, które pomogą ci zwiększać sprzedaż i zdobywać nowych klientów.

Czym się kierować podczas wyboru kolumn głośnikowych?

0
Czym się kierować podczas wyboru kolumn głośnikowych?

Właściwe dobrane głośniki to klucz dla uzyskania doskonałego brzmienia muzyki i nie tylko. Czym powinniśmy kierować się, wybierając kolumny głośnikowe, by sprawdziły się w danym pomieszczeniu?

Wybór kolumn głośnikowych, mimo że jest ich naprawdę sporo na rynku, to nie lada wyzwanie. Zanim zdecydujemy się na ich kupno, musimy wziąć pod uwagę wiele czynników, które będą decydować o jakości uzyskanego brzmienia. Wbrew pozorom wpływ na to mają nie tylko parametry głośników, ale i wiele innych uwarunkowań, takich jak chociażby wielkość pomieszczenia, w jakim zostaną ustawione. Jednak kiedy już dobierzemy dobre kolumny głośnikowe, będziemy mogli cieszyć się nieskazitelnym dźwiękiem podczas seansów filmowych, czy słuchania ulubionych utworów. Czym kierować się więc przy wyborze?

Wielkość kolumn głośnikowych ma znaczenie

Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy mieć na uwadze, wybierając kolumny głośnikowe, jest wielkość pomieszczenia, w którym będą nam służyć. Nie wszystkie rodzaje głośników sprawdzają się bowiem w małych pokojach, czy dużych przestrzeniach. Często decydując się na zakup, sądzimy, że im większe kolumny wybierzemy, tym lepszy dźwięk otrzymamy. Oczywiście nie jest to prawdą.

W pomieszczeniach o niewielkim metrażu doskonale sprawdzą się kolumny podstawkowe. Można zawiesić je na ścianie lub postawić na komodzie, czy innym nieco wyższym meblu. Zapewnią dźwięk, który idealnie rozproszy się w mniejszym wnętrzu, zapewniając idealną jakość.

W pokojach dziennych oraz w innych pomieszczeniach o dużej powierzchni najlepiej jest ustawić kolumny podłogowe. Ich budowa, moc i sposób wydawania dźwięków potrzebuje znacznie większej przestrzeni do tego, aby mógł się on równomiernie rozprowadzać.

Podstawowe parametry techniczne głośników

Jeśli chcemy kupić dobre kolumny głośnikowe, koniecznie musimy zwrócić uwagę także na ich parametry techniczne. Najważniejszymi wartościami są przede wszystkim:

  • Moc
  • Impedancja
  • Efektywność/Skuteczność

Nie mniej istotny jest sposób wykonania głośników. Te najlepsze budowane są z drewna, ponieważ to właśnie ten naturalny surowiec jest najlepszym przenośnikiem dźwięku, dzięki temu, że doskonale przenosi drgania. Takie kolumny głośnikowe kupimy w sklepie https://ans.sklep.pl/. Znajdziemy tu z resztą wiele innych modeli najlepszej jakości.

Wielozadaniowe kolumny głośnikowe

Dla tych, którzy cenią sobie mobilność urządzeń, ale także ich jakość, najlepszym wyborem będą głośniki przenośne. I nie, wcale nie chodzi o znane wszystkim niewielkie sprzęty, a o dobre kolumny głośnikowe, które parametrami wcale nie odbiegają od stacjonarnych głośników. Na rynku są już bowiem dostępne profesjonalne urządzenia audio z łączem bluetooth oraz Wi-Fi. Są kompatybilne z komputerem, telefonem, a także telewizorem z funkcją Smart TV. Dzięki temu możemy cieszyć się doskonałym dźwiękiem w każdym miejscu.

ZOBACZ TEŻ